Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Thune Eureka – fremtidens arbeidsplass
Sponset

I Drammensveien 126 på Skøyen, er et moderne kontorbygg med flotte, tidsmessige fasiliteter under oppføring. Thune Eureka skal bli et bygg hovedsakelig for kontor, men også for handel og servering.

Thune Eureka-bygget vil føye seg inn i det gamle og karakteristiske industrimiljøet som ligger på Thune-området på Skøyen, med sin lyse teglfasade og inviterende førsteetasje.

Anne Cathrine Lund-Steigedal

Sivilarkitekt og daglig leder i Arcasa arkitekter AS

– Det tilpasser seg den gamle industribebyggelsen, samtidig som det skapes et bredere og hyggeligere fortausområde langs Drammensveien. Bygget er tilbaketrukket fra gateløpet og gir plass til et åpent byrom, og fremhever portnerboligene, et velkjent motiv ved adkomsten til Thune-området, sier Anne Cathrine Lund-Steigedal, sivilarkitekt og daglig leder i Arcasa arkitekter AS.

Den nye inngangsporten til Skøyen blir et moderne og miljøvennlig signalbygg, og vil trone i omgivelsene med et tårnbygg på ni etasjer. Et nytt landemerke skapes, med arbeidsplasser tilpasset dagens og fremtidens behov.

Vertikal og horisontal

Lund-Steigedal forteller at de har ønsket at nybygget skal bli en fin markering av innfallsporten til Skøyenområdet. Bygget har en vertikal bygning på ni etasjer, og en horisontal fløy i fem etasjer, som knyttes sammen og avsluttes av et ytterligere to etasjes tilbaketrukket glassbygg.

– Det har vært viktig å understreke det horisontale uttrykket i den lave fløyen, for å skape kontrast til den vertikale og høyere bygningen. For å understreke dette ytterligere, er det i den lave delen benyttet store, horisontale vindusflater, mens det i den høye delen er vertikale glassfelter som strekker seg fra gulv til tak, sier Lund-Steigedal.

– Målet er å tilføre helheten noe med et moderne bygg, samtidig som vi respekterer miljøet i et tradisjonsrikt og trivelig område, sier hun videre.

Det vil være mulig å etablere ulike typer soner og arealer basert på funksjon, for at kontoret skal fungere for mange ulike arbeids-oppgaver.

Fleksibelt kontorlandskap

– Det 11 000 kvadratmeter store bygget vil få kontorlandskap, som er godt forberedt for å ta organisatoriske forandringer over tid, uten behov for større ombygginger. Det vil være mulig å etablere ulike typer soner og arealer basert på funksjon, for at kontoret skal fungere for mange ulike arbeidsoppgaver, både individuelt, i grupper og sosiale sammenhenger, sier Lund-Steigedal, og legger til at bygget får Breeam Very Good-sertifisering, som er en sertifisering av bærekraftige bygg.

Et nytt landemerke skapes, med arbeidsplasser tilpasset dagens og fremtidens behov. Ønsk din nye arbeidshverdag velkommen på Thune. Les mer her!

Ferdig med hjemmekontor

Niels Bugge i Fram eiendom, forteller at han opplever at deres leietakere ser frem til å komme tilbake til arbeidsplassen. Den første tidens begeistring over hjemmekontor er avløst av et ønske om fysiske møter og samhandling med kollegaer.

– Dialogen med medarbeidere er kjempeviktig. Man får ikke det sosiale miljøet på kontoret hjemme. Vi er avhengige av å se hverandre. Derfor håper jeg ikke arbeidsgiver reduserer antall kvadratmeter på kontoret, slik at det blir et krav om å sitte hjemme fremover, sier Bugge.

– Noen ønsker kanskje noe mer hjemmekontor, og vi kan nok slå fast at både Zoom og Teams har kommet for å bli. Vi har lært at det ikke er nødvendig å dra ut av huset og reise på jobbmøter. Det betyr også at kvaliteten på arbeidsplassen er viktig. Man er for eksempel avhengig av at det er stille og rolig rundt en når man trenger det. Kanskje vi kommer til å lage egne Teams-rom, sier Bugge.

Flotte, moderne fasiliteter

Dagens arbeidstakere stiller store krav til fasiliteter. Vi ønsker kaffemaskin i stedet for kaffetrakter, vi vil ha tilgang på variert mat, mulighet til dusj og sykkelparkering.

– Dette er noe vi tar på alvor. Derfor vil Thune Eureka ha både dusj og store, gode garderober til ansatte. I kjelleren blir det egen innendørs sykkelparkering der man kan sette fra seg sykkelen på et sikkert sted, sier Lund- Steigedal i Arcasa.

Den nye inngangsporten til Skøyen blir et moderne og miljøvennlig signalbygg, og vil trone i omgivelsene med et tårnbygg på ni etasjer. Les mer her!

Yrende liv

I første etasje blir det en form for utadrettet virksomhet med funksjoner som vil være et tilbud til de som jobber i bygget.

– Jeg ser for meg en bedriftsrestaurant i første etasje, som også er en åpen møteplass for nærmiljøet. Det er viktig at bygget henvender seg ut mot gata, og blir en del av den urbane settingen bygget er i, sier Lund-Steigedal.

I området rundt Thune Eureka, er det et yrende liv med et stort utvalg av restauranter, kaffebarer, spennende kles-, interiør- og møbelbutikker, treningssentre, bank, post og en rekke andre servicetjenester. Karenslyst Allé ligger rett i nærheten med en rekke spesialbutikker. Det er gode kollektivtilbud rett utenfor døra, og kort vei til både tog, buss og trikk.

Arcasa arkitekter

Arcasa arkitekter ble etablert i 1986, med hovedvekt på næringsprosjekter. Etter hvert har kontoret blitt en stor aktør innen boligutvikling, og med en betydelig andel plan- og reguleringssaker.

Arcasa arkitekter har cirka 70 ansatte, med to datterselskap: DI som har ansvar for interiøroppgaver for både Arcasa og andre oppdragsgivere, og Blår som arbeider med 3D-visualisering av utviklings- og utbyggingsprosjekter.

Les mer om Arcasa arkitekter her!

Fram eiendom

Fram eiendom er Skøyens største gårdeier. Primærområdet er Oslo Vest. Fram eier og utvikler også interessante eiendommer andre steder i Oslo og i landet for øvrig.

Fram Eiendom forvalter og utvikler eiendommer i egne regi for kommende generasjoner. De er sitt samfunnsansvar bevisst, og miljø og energieffektivitet er viktige i utvikling og forvaltning av sin eiendomsportefølje.

Alle nybygg klassifiseres i henhold til BreeamNor Very good.

Les mer om Fram eiendom her!

Tekst: Marte Frimand

Next article