Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hvordan blir fremtidens arbeidsplass?
Sponset

Mennesker er vanedyr, men også tilpasningsdyktige. Under Covid 19-pandemien gikk vi fra å sitte dag ut og dag inn på kontoret, til plutselig å skulle være bundet til hjemmekontor. Når vi nå skal jobbe oss tilbake til en ny normal, kan vi jo spørre oss hva normalen egentlig er? Hjemmekontor, bortekontor, hybrid eller er det opp til den enkelte?

– Det er mange meninger og tanker om dette, men vår oppfatning er at noen virksomheter har tatt stilling og laget tydelige planer, mens andre ønsker å bruke lengre tid og skynder seg sakte.

Dette sier CEO Tone Odvold i HR-huset. HR-huset består av eksperter innenfor organisasjonsutvikling, omstilling, HR-bemanning og rådgivning og bistår daglig ulike virksomheter med å stake ut rett kurs og prestere bedre.

– Det er mange fordeler med å jobbe hjemmefra. Man slipper reisevei, jobber mer uforstyrret og effektivt, og det å jobbe digitalt har jo fungert. Samtidig forteller flere arbeidstakere at de ikke kjenner like stor tilhørighet som tidligere og at de mister det sosiale.

Arbeidstakers marked

Det store spørsmålet nå er hvordan blir det fremover og hvordan vil beslutningene som tas nå, påvirke attraktiviteten og dermed også konkurransekraften til bedriften. Ifølge en undersøkelse gjort av OsloMet i mai 2021, ønsker syv av ti å fortsette med hjemmekontor etter pandemien.

– Det er arbeidstakers marked nå. Som arbeidsgiver kan man komme til å tape dersom man ikke tilrettelegger for fleksibilitet, lytter til de ansatte og tenker bærekraftige løsninger for både bedriften og arbeidstaker. Det viktigste er å ha en god kommunikasjon, sier Odvold.

Vi er forskjellige

Ifølge HR-huset er det helt tydelig at dette skaper stort engasjement blant kundene. Daglig hjelper de bedrifter over hele landet med utviklingsprosesser som skaper samhold, eierskap, økt motivasjon og at alle jobber mot samme mål.

– Kundene våre ser viktigheten av å sette i gang utviklingsprosesser og vi er stolte og ydmyke over kundelisten vår, sier Odvold og legger til; Jeg tror det er viktig å huske på at vi er forskjellige og at vi har endret oss etter pandemien. For noen kan det å komme tilbake til kontoret være utfordrende og oppleves som en ny endringsprosess som er krevende, mens for andre er det udelt positivt.

Ledelse og kultur

Store bygg med høye leieutgifter, tomme kontorer og ansatte som så vidt møtes i døra. Er det sånn det blir?

– Mange virksomheter ser for seg hybride løsninger, der de for eksempel har faste dager med faste møter hvor alle samles og det skapes sosiale arenaer hvor det å bygge kultur blir viktig. Det å kjenne på pulsen, skape teamfølelse er essensielt for trivsel og resultat. For arbeidstaker må det føles meningsfylt å komme til kontoret. De må sitte igjen med noe, forklarer Odvold.

I tillegg er det viktig at det skapes tydelige grenser for de som jobber hjemmefra. Det å skape en balanse og et skille mellom arbeidstid og fritid, er lurt å være bevisst på. Omstilling og endring er krevende for alle involverte, men vi i HR-huset hjelper gjerne til med å skape gode endringsreiser, avslutter Tone Odvold.

GODE TIPS

Til arbeidsgiver
Lytt, involver og informer alle ansatte.
Sett retningslinjer samtidig som det gis rom for medbestemmelse og fleksibilitet.
Skap tydelige forventninger. Hva skal vi få til sammen?
Sørg for at det er attraktivt å komme til kontoret.
Fokuser på motivasjon og arbeidsmiljø – det blir viktigere enn noen gang for å beholde medarbeidere.

Til arbeidstaker
Vær delaktig i å skape et godt arbeidsmiljø og bidra med god kommunikasjon.
Skap deg ambisjoner på virksomhetens vegne, og ta del i resultatene.
Vær en aktiv part imed tanke på at både du selv, din arbeidsgiver og dine kolleger skal lykkes sammen.
Våg å snakke med sjefen om hvilke muligheter og løsninger som finnes.

Av Cathrine Naglestad

Next article