Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Gir nytt liv i gammelt bygg
Sponset

Hagaløkkveien 13 i Asker er et spennende transformasjonsprosjekt der et eksisterende kontorbygg totalrenoveres for å øke fleksibiliteten og tilpasse nye behov. I tillegg er det bygget en ny spenstig paviljong.  

Hagaløkkveien 13 ligger sentralt i Asker, og sees fra både toglinjene og E18. Det rehabiliterte bygget inneholder kontorlokaler for flere firmaer, blant annet hovedkontor for Bergans og kontorareal for Kontorhuset. Den nye paviljongen inneholder utstillingslokaler og konferanserom for Bergans.

Prosjektet gjennomføres av entreprenør Seltor AS for eiendomsutvikler Holtefjell Eiendom og har en ambisiøs fremdriftsplan. Architectopia var ansvarlig for arkitekttjenester innen detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Underleverandører til Architectopia var landskapsarkitektene IN’BY og interiørarkitektene Zinc.

DRMA var arkitekter for skisse- og forprosjekt, samt ansvarlig søker for rammetillatelse. DRMA opplyser om at formen på bygget er inspirert av det gamle norske klyngetunet, vedkubber i et bål og en snøkrystall. Architectopia AS overtok prosjektet i detaljfasen, og har satt fokus på fasadeuttrykket, overgangene mellom inne og ute ved de store vindusoverflatene, samt det varme interiøret i eikefiner som blir synlig fra utsiden. Architectopia har vært opptatte av gode detaljer, både estetisk og med tanke på bygningsfysikk.

Variasjon av arbeidsplasser

Architectopia og Zinc interiørarkitekter jobbet tett for å få til gode attraktive og funksjonelle arbeidsplasser. Innredningen har gjennomgående høy kvalitet. Hagaløkkveien 13 inneholder en variasjon av arbeidsplasser: landskap, cellekontorer, store og små møtearealer, store fellesarealer, og prestasjonsarealer for utstillinger og konferanser. Det er satt inn arbeidsnisjer som uformelle «break out spaces» i sirkulasjonsarealer. Paviljongen inneholder et åpent areal med amfi for større arrangementer, med tilgang til flere store konferanserom med mye dagslys og flott utsikt.

Rehabilitering

Rehabilitert bygg har fått et lysere fasadeuttrykk, der horisontale linjer former et bakteppe for den nye paviljongen. Til å skape dybde i fasaden på eksisterende bygg er vindusbeltene utformet med mørke vindusprofiler og beslag med skjult solavskjerming bak de lyse fasadeplatene. Eksisterende vinduer er byttet ut med nye høyere vinduer, som gir bedre dagslysforhold ved arbeidsplassene. Innvendig er det lagt inn glassfelt mellom arbeidsrom og sirkulasjonsarealer, slik at man opplever dagslys og utsyn alle steder i bygget.

Paviljong

Paviljongen er kledd med stående svart trekledning. Inne i 2. etasje er det svart himling, svartmalt eksponert teknisk utstyr og svarte vegger i konferanserommene. Den svarte overflaten glir fra utvendig kledning og inn, og møter en varm og myk eikeoverflate som dominerer interiøret i paviljongen.

Innvendige vegger er kledd med eikefiner, i 2. etasje er det eikeparkett, himlingen i 1.etasje er eikehimling og en innvendig trapp og amfi er i eik. Innvendige materialer gir et tydelig preg på interiøret, samtidig som de ivaretar ønsker fra byggherren og leietakeren.

Samarbeid

Detaljfasen var preget av tett samarbeid mellom byggherren, entreprenøren, Architectopia, interiørarkitekt, landskapsarkitekt og ingeniørene. I prosjekteringsfasen var det særlig viktig med godt samarbeid mellom Architectopia og bygningsingeniøren, fordi paviljongen utnytter eksisterende bærekonstruksjon i garasjebygget og det er en begrensning på vekt av de lastene som garasjebygget tåler.

Les mer om prosjektet her!

Tekst: Redaksjonen, Mediaplanet

Next article