Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Fremtidens arbeidsliv, varige men gode endringer?
Sponset

Bruk av videomøter har blitt en naturlig og nødvendig del av hverdagen for veldig mange, og flere virksomheter har skjønt at de bør oppgradere til en løsning med høy sikkerhet og bedre kvalitet på lyd og bilde. Akkurat dette har bidratt til at det norske videokonferanseselskapet Pexip har fått en kraftig vekst.

– Vi ser en varig og stor endring i arbeidslivet, og dette stiller nye krav til hvordan vi jobber sammen og hvordan vi bruker videomøter. Vi får et mer fleksibelt arbeidsliv der noen jobber hjemmefra, mens andre er på kontoret. Derfor vil nesten alle møter inneholde video i en eller annen form, forklarer Tom-Erik Lia som er medgründer og kommersiell direktør i Pexip.

Den nye arbeidshverdagen har skapt diskusjoner om fordelene og ulempene med videomøter. En av utfordringene er at mange blir slitne dersom lyd- eller videokvaliteten er dårlig. Ifølge Lia har dette ført til at fler og fler etterspør bedre kvalitet.

– Nå som «alle» har fått erfaring med videomøter, har både arbeidsgivere og arbeidstakere sett at de må innføre litt mer permanente løsninger. Bedre brukeropplevelse, samt økt sikkerhet og bedre personvern er noe av det større virksomheter og offentlige etater etterspør.

En bedre hverdag

Lia forteller stolt om hvordan løsningene han har vært med å utvikle bidrar til en bedre hverdag for mange, og eksemplene fra ulike bransjer nevnes i fleng. Alt fra store globale selskaper og offentlig sektor i store deler av verden står på kundelisten.

– Et godt eksempel er hvordan innføring av telehelse rundt om i verden har bidratt å sikre bedre helsetilbudet. Nå brukes Pexip til mer effektiv bruk av helsepersonell, og titusenvis av konsultasjoner gjøres på video hver eneste dag. Pasientenes personvern og sikkerhet ivaretas, samtidig som de enkelt kobler seg opp fra PC, telefon eller nettbrett.

Pexip er kjent for videomøter i høy kvalitet, og for å gjøre det enkelt å delta i møtene uavhengig av videosystem. Les mer her.

Video sikrer bredere rekruttering

I 2011 og 2012 ble henholdsvis Videxio og Pexip startet av folk med erfaring fra Tandberg (nå Cisco). De hadde begge et mål om å gjøre høykvalitets-videokonferanser enda bedre og mer tilgjengelig. Lite visste de at om at selskapene skulle fusjonere i 2018, og at de to år senere skulle børsnoteres og vokse til 350 ansatte fordelt på 26 land. Pexip har siden fusjonen doblet salget, mer enn doblet antall ansatte, og har store vekstambisjoner for både salg og produktutvikling.

– Vi har selvfølgelig alltid benyttet video i rekrutteringsprosessene, og det er en stor fordel når du skal rekruttere en kandidat på andre siden av jorden. I tillegg åpner det seg helt nye muligheter nå som flere skjønner at folk ikke nødvendigvis må komme på kontoret for å gjøre en god jobb. Det gir et helt annet tilfang av talenter der vi kan hente de beste, uansett hvor de befinner seg.

I fremtiden vil nesten alle møter involvere bruk av video. Noen deltar fra møterom på kontoret, mens andre bruker video fra hjemmekontoret. Foto: Pexip

Flere utfordringer, men også nye muligheter

Tankene om et mer fleksibelt arbeidsliv støttes av flere. Blant annet har sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, uttalt (november 2020 til P4) at halvparten av alle jobber i Norge kan gjøres hjemmefra, noe som viser at den fremtidige arbeidsplassen vil bli en kombinasjon av hjemmekontor og tid på egen arbeidsplass. Lia peker på at det alltid vil oppstå utfordringer når man må tenke nytt, men at erfaringene vi nå gjør oss kan gi oss store fordeler fremover.

– Vi skal ikke underslå at pandemien vi nå stor midt oppe i er noe vi skulle vært foruten. Samtidig må vi ta til oss lærdommen og tenke nytt. I tillegg har vi en klimakrise, men nå som reisevirksomheten reduseres, reduseres også utslipp. Det er slutt på flyturer til møter du like godt kan ta på video. Dette sparer folk for tid, det reduserer klimautslippene og gir en bedre balanse mellom jobb og fritid. 

Lia mener ikke at video er svaret på alt, og understreker at folk fortsatt skal møtes. Samtidig er han helt klar på at mye har endret seg, og at reisevanene har endret seg til det beste for klimaet.

– Vi skal møtes for å være sosiale, vi skal på ferier og vi skal gjennomføre mange fysiske møter også i fremtiden. Men jeg er helt sikker på at vi nå er bedre rustet til å ta litt smartere valg, og at vi kanskje kan unngå bilkøene inn og ut av de største byene dersom flere jobber hjemme et par dager i uken. Det er bra for økonomien og klimaet.

Verdens første børsnotering på video

Våren 2020 gjennomførte Pexip Nordens største SaaS-børsnotering hel-virtuelt. Ved hjelp av egen videomøteløsning fikk selskapet møtt investorer fra hele verden, og gjennomførte en transaksjon på totalt NOK 2.4 mrd. Selskapet investerer nå i flere ansatte som skal bidra til enda sterkere vekst på verdensmarkedet.

Pexip er kjent for videomøter i høy kvalitet, og for å gjøre det enkelt å delta i møtene uavhengig av videosystem. Les mer her.

Tekst: Cathrine Naglestad, [email protected]

Next article