Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » En av Norges beste arbeidsplasser
Sponset

Konsulentselskapet Transcendent Group ble nylig rangert på tredjeplass i en oversikt over Norges beste arbeidsplasser:
– Vi gjør det vi kan for å være en så bra arbeidsplass som mulig, sier administrerende direktør Carsten Maartmann-Moe.

Det var «Great Place to Work», en organisasjon som kartlegger arbeidsmiljø og gjennomfører strukturerte medarbeiderundersøkelser, som ga tredjeplassen til Transcendent Group

Carsten Maartmann-Moe

Administrerende direktør i Transcendent Group

– De foretar en årlig medarbeiderundersøkelse og reviderer hva vi gjør på medarbeiderfeltet. På bakgrunn av dette oppnår vi en viss score og blir rangert på en skala i forhold til andre norske arbeidsplasser. Vi har deltatt i flere år og scoret høyt mange ganger, men det var jo ekstra artig i år siden vi fikk en pallplassering med tredjeplass i kategorien selskaper med mindre enn 50 ansatte, smiler Maartmann-Moe.

Vi er ikke partner-eiet eller partner-styrt, men legger opp til stor grad av medbestem-melse i de avgjørelsene vi tar.

En utfordrer

Det er mange ting som skiller Transcendent Group fra de litt større konsulentselskapene. Blant annet den flate strukturen.

– Vi er ikke partnereiet eller partnerstyrt, men legger opp til stor grad av medbestemmelse i de avgjørelsene vi tar. Det er heller ikke merkevaren vår vi først og fremst fronter som det viktigste, men kompetansen som den enkelte medarbeideren hos oss innehar. Hele tiden gjør vi vårt beste for at de som jobber her skal trives, det tror vi er viktig slik at de gjør en best mulig jobb hos oss mens de er her, fortsetter han.

På det sosiale planet pleier hele konsernet å treffes et par ganger i året for å gjøre noe hyggelig sammen og bli bedre kjent. I tillegg prøver Transcendent Group også å inkludere de ansattes ektefeller eller partnere i forbindelse med julebord og andre tilstelninger. Under pandemien ble det også arrangert virtuelle møter der medarbeiderne blant annet lagde mat sammen.

– Slike ting bidrar positivt, men det aller viktigste er nok følelsen som våre medarbeidere får når de får være med å bygge opp dette selskapet i konkurranse med de fire største konsulentselskapene i Norge.

Liten turnover, men ikke til konkurrentene

Transcendent Group opplever også turnover, men da gjerne til gode kunder som blir så glade i konsulentene deres at de gir dem fast jobb. De opplever nærmest aldri å miste medarbeiderne til konkurrerende konsulentselskaper.

– Det er vi veldig fornøyd med. Samtidig er vi veldig bevisste på at vi bare låner våre medarbeidere for en periode og at ikke alle ønsker en livslang periode som rådgiver i et konsulentselskap. Imidlertid skal vi iallfall legge forholdene så godt til rette som mulig for at de som jobber her får en så god arbeidsplass som mulig mens de er her, og det ser det ut til at vi lykkes med, avslutter Maartmann-Moe.

Dette er Transcendent Group

Transcendent Group er et svensk konsern.

Det norske selskapet har 39 ansatte fordelt på to kontorer lokalisert i Oslo og Bergen.

Selskapet har spesialisert seg på «Governance, Risk and Compliance», noe som betyr at de arbeider med regeletterlevelse, risikostyring, sikkerhet og personvern.

De hjelper blant annet banker og finansinstitusjoner med compliance og antihvitvaskingsarbeid, Vipps med cybersikkerhet og personvern, forsikringsselskaper med risikostyring, og aktører innen helse med pasienters sikring av personopplysninger.

Tekst: Tom Backe

Next article