Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Bærekraftig ledelse – fra buzzord til konkrete handlinger
Sponset

Bærekraft har blitt et buzzord som skal romme alt fra miljø- og samfunnsansvar, til drift og ledelse. Det har en tendens til å skape mye prat og lite handling i ledergrupper. Kåring Ledelse har lang erfaring med å utvikle norske bedrifter og ledere, og deler sine beste tips.

1. Sett bærekraftig ledelse på agendaen. På ordentlig.

De beste lederne er de som mestrer å gå fra ord til handling i riktig rekkefølge og tempo. Start med å stille riktig diagnose. Sett av tid til å lytte og kartlegge bedriftens utfordringer og behov. Når mulighetsrommet er kartlagt gjelder det å vise handlekraft. Evner du ikke å iverksette tiltak, vil du tape posisjon som leder og det vil trolig synes på bunnlinjen.

2. Forstå at bærekraftig ledelse er en kontinuerlig prosess

Det eneste som er forutsigbart, er at ting forandrer seg. Jo bedre vi tåler endring, jo mer bærekraftige blir vi. Det handler om å skape samarbeidsformer som gjør bedriften rustet til å takle det uforutsette – hele tiden.

3. Sørg for smart organisering av virksomheten

Organisasjonsutvikling er også en kontinuerlig prosess. Rett person på rett plass i en verden der ting forandrer seg hele tiden, er en utfordring for mange ledere. Nøkkelen er å koble strategi, endringer og folk – og aldri låse seg fast i gjengrodde systemer.

4. Skap en bærekraftig kultur

I en bærekraftig kultur tåler vi endringer – og hverandre. En bærekraftig kultur har respekt for mennesker og den tåler både opp- og nedturer. For å få til dette må du som leder skape rom for utvikling, og trygghet til å utfordre hverandre.

Kombinasjonen av faglig tyngde, varme og et kompromissløst forretningsfokus, er det som gjør at Kåring Ledelse oppnår resultater gang på gang.

5. Fang opp destruktive ledere

Destruktive ledere utøver makt på en negativ måte. De er mer opptatt av «jeg» enn «vi», er maktsyke og kan skape mye støy og utrygghet. Det er viktig å avdekke destruktive ledere og fjerne dem. Konsekvensene ved å la være kan være store, både økonomisk og menneskelig.

6. Styrk relasjonskompetansen i organisasjonen

Mange ledere går i fagkompetansefella når de skal rekruttere. Relasjonskompetansen er vel så viktig som det faglige. Her må du vite hva du skal se etter ved rekruttering – og ikke minst trene like mye på relasjonsferdigheter som faglig utvikling.

I en verden i konstant endring kreves det at ledelsen og organisasjonen er på tærne når det gjelder å rigge organisasjonen optimalt. Kåring Ledelse sørger for grundig kartlegging, konkrete tiltak og fornøyde medarbeidere på rett plass – slik at fokus kan rettes mot resultat og måloppnåelse. Få det beste ut av organisasjonen din.

Få det beste ut av organisasjonen din. Les mer her!

Marit-Helen Kåring har 30 års erfaring med leder- og organisasjonsutvikling. Hun hjelper store og mellomstore selskaper med å skape bærekraftig kultur og ledelse som synes på bunnlinja. Foto: Fogra Reklamefoto AS / Jon Erik Andersen

Fakta om Kåring Ledelse

Kåring Ledelse har 30 års erfaring med å få frem det beste i mennesker og organisasjoner:


– Organisasjonsutvikling
– Lederutvikling
– HR Management

«Med stor takhøyde, kunnskap og åpenhet har samarbeidet med Kåring Ledelse vært nyttig og inspirerende. Hun lykkes spesielt godt i sin dialog med de ansatte, og hun er svært fleksibel. Jeg kan anbefale å benytte Marit-Helen som rådgiver og sparringspartner ved utvikling av organisasjon og medarbeidere!»


Ole Sunnset, Konsernsjef, Ringeriks-Kraft

RINGERIKSKRAFT – DNB – ADECCO – VEIDEKKE – AMBITA – PEAB – ARCUS – GET

Tekst: Helene Berg Allum

Next article