Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Arom-dekor Kemi AS bygger AdBlue fabrikk i Kongsvinger
Sponset

Arom-dekor Kemi, et kjemisk selskap fra Sverige, utvider i Norge ved å bygge en ny fabrikk for AdBlue i Kongsvinger. Denne ekspansjonen er viktig for selskapet og vil gi flere fordeler for kunder i Norge, lokalbefolkningen i Kongsvinger og miljøet.

Ved å ha en fabrikk i Norge kan Arom-dekor raskt og sikkert levere AdBlue til norske kunder, selv når etterspørselen øker. Investeringen hjelper også selskapet å redusere sin miljøpåvirkning ved å forkorte lange transportavstander fra Sverige, noe som fører til mindre karbondioksidutslipp.

Voksende etterspørsel

– Vårt mål er at alt vi selger i Norge skal produseres i Kongsvinger fra og med høsten 2024. Vi planlegger å starte i september, sier Jim Lingman, administrerende direktør for Arom-dekor Kemi AS.

Jim Lingman 

Administrerende direktør, Arom-dekor Kemi AS 

Selskapet, som allerede produserer AdBlue i Sverige og Finland, er en stor aktør i Norge.

– Vi ser frem til å kunne produsere mer og møte den voksende etterspørselen etter AdBlue i Norge, legger han til.

Prosjektet vil også skape nye jobber i Kongsvinger, der planen er å på sikt ansette fire til fem personer. Dette vil fremme den lokale økonomien og styrke industriområdet Siva, hvor det nye anlegget skal ligge.

Bestill AdBlue i dag

Du kan få AdBlue i bulk, IBC eller annen emballasje, velg det som passer best!

Industrielt samarbeid

Miljøteknikkfirmaet Vilokan Group og det svenske miljøselskapet Ragn-Sells dannet høsten 2022 et joint venture for å møte markedets etterspørsel etter bærekraftige løsninger for håndtering av løsemidler. I samarbeidet inngår byggingen av et behandlingsanlegg på Högbytorp utenfor Stockholm med kapasitet til å behandle 20 000 tonn løsemidler per år. Byggingen er i full gang og forventes å være ferdig i 2024. Anlegget vil bli drevet av damp fra E.ONs kraftvarmeverk.

Foto: Johannes Glans
Foto: Madeleine Olsen

Bærekraftig gjenvinning for fremtiden

I dag produseres løsemidler hovedsakelig av fossile, endelige ressurser og brukt løsemiddel går nesten utelukkende til energigjenvinning gjennom forbrenning. Ved å i stedet gjenvinne og gjenbruke løsemidler vi allerede har, skapes en CO2-besparelse på mellom 46–92 prosent avhengig av type løsemiddel (ifølge European Solvent Recycler Group, ESRG 2018). Anlegget vil primært fokusere på å rense og gjenvinne etanol, aceton og glykol.

Sammen med Ragn-Sells har Vilokan den langvarige kunnskapen og erfaringen som trengs for å skape en langsiktig og bærekraftig løsning basert på en velprøvd teknikk,sier Lars Rosell, nestleder for Vilokan konsernet.

Arom-dekor Kemi som er en del av Vilokan Group under forretningsområdet Fluids, sikter gjennom dette på å bli ledende leverandør på produkter som er basert på resirkulerte kjemikalier.

– Allerede i dag bruker Arom-dekor resirkulert glykol fra Vilokans anlegg som ligger i tilknytning til Arlanda flyplass. På anlegget renses avisningsvæske som brukes til avisning av fly, denne gjenbruker vi i vår produksjon av diverse produkter som for eksempel Propylenglykol IH VVS som brukes i kjøle- og varmesystemer, forteller Jim.

AROM-DEKOR KEMI 

Arom-dekor Kemi AS har vært etablert i Norge med en salgsorganisasjon siden 2017, og i dag finnes det salgskontorer i Førde og Oslo. Hovedkontoret for Arom-dekor Kemi ligger i Borås i Västra Sverige, og Vilokan Group har sitt hovedkontor i Strömstad. Den totale omsetningen för Vilokan Group i 2023 var 1 034 millioner SEK.

FAKTA
• Virksom i Sverige, Norge og Finland.
• Omsetning 2023, 664 millioner SEK.
• Totalt 83 ansatte i tre land.

Les mer på aromdekor.no

Next article