Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Å se lønnsomhet i det grønne skiftet
Sponset

Her kommer kontorbygg inn som en særegen mulighet, mener Varig.

Renate Straume

Grunnlegger og CEO i Varig

De nye kravene til bærekraft er ikke noe som kommer – de er her allerede, og det beste man kan gjøre er å ta hensyn helt fra starten, sier Renate Straume – grunnlegger og CEO i Varig.

Hun refererer til EU-taksonomien, som legger sterkere føringer for bærekraftig drift, innsyn, og rapportering. Gjort riktig, kan disse reglene bli en fordel for aktører i næringslivet, og gi økt konkurransekraft og attraktivitet i markedet, beskriver Straume videre.

Bærekraft for byggeier og leietaker

– Kontorbygg er en særegen mulighet her. Bygningen vil i sin helhet bli mer verdifull hvis den er bærekraftig, og byggeiere må anerkjenne at de har et nytt mulighetsrom for lønnsomhet.

Men, da er det viktig å involvere både byggeier og leietakere, da sistnevnte også må rapportere inn tall på bærekraftighet. Her er det stort forbedringspotensial, mener Straume.

– Hjemme tar man gjerne personlige bærekraftsvalg, men når man er på jobb er dette ofte pulverisert, og man får en ansvarsfraskrivelse hos brukere av næringsbygget. Fremover vil det bli viktig å se muligheter for at enkelte folk skal ta bærekraftige valg på jobb, og skape ansvar for bærekraft i bygg.

Erfaringsmessig er det utfordrende å engasjere leietakere i slik praksis, forklarer hun videre. Dette viser behovet for et automatisert og brukervennlig system, som gjør det enklere for både byggeier og leietaker å forholde seg til de nye kravene.

Eksisterende software

– Heldigvis finnes det allerede software for dette, beskriver eieren av Varig Technologies – et av selskapene som tilbyr et slikt system.

– Kongstanken med programmet vårt er å forenkle prosessen for alle brukere av bygget. Det handler om digitalisering og tilgjengeliggjøring av informasjon. I tillegg må dette foregå på en forståelig måte, som også engasjerer brukerne til å ville dra lasset – og jobbe mot en mer bærekraftig arbeidsplass.

Å rapportere på bærekraft er noe som må gjøres. Da kan man gjøre det beste ut av situasjonen, og oppnå fordeler, påpeker Straume.

– Hvis man skal ha fremtidsutsikter for lønnsomhet, og inkludering av investorer, så må man ta tak i dette nå med en gang, avslutter hun.

Tekst: Morten Risberg

Next article