Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Vinduene er byggets svake punkt
Sponset

40 prosent av boligens varmeforbruk går tapt gjennom vinduer og dører. Det er derfor mye å spare på å velge mer energieffektive vinduer.

– Oppvarming utgjør et betydelig energiforbruk, og der er vinduene det svake punkt i et bygg. Vinduene utgjør kanskje ti til tolv prosent av ytterarealet av boligen når du får med vegg, tak og gulv, men cirka 40 prosent av varmetapet, sier salgssjef i NorDan, Arne Martin Høstfet.

Arne Martin Høstfet

Salgssjef i NorDan

Det er ikke uvanlig at strømforbruket på en enebolig ligger på mellom 20 og 30 000 kilowatt, så her er det mye å spare.

Mer energieffektive vindu

For å måle hvor godt et vindu holder på varmen, bruker man u-verdi som angir hvor stort varmetap man har gjennom en kvadratmeter vindu eller vegg. Jo høyere tall, jo større varmetap. 

– Gamle vinduer hadde kanskje en u-verdi på 2.8-3, mens nye vinduer i dag med trelags glass og moderne energibelegg, har en u-verdi ned mot 0.8, sier Høstfet.

Lav u-verdi reduserer energiforbruket og øker innekomforten. Man unngår kaldras, altså følelsen av trekk.

– Når lufta kommer i kontakt med den kalde glassplata, så siger lufta ned mot gulvet. Jo høyere glassareal, jo større fart får lufta ned mot gulvet, og den kan oppleves som trekk. Da blir du kald på beina. Det kan påvirke hvordan du møblerer. Du kan feks ikke møblere i nærheten av et stort vindu fordi det er så kaldt å sitte der. Så den komfortdelen, den er også veldig viktig når vi bytter vinduer, sier Høstfet.

NorDan leverer alle vinduer i tre eller tre med aluminiumsbekledning.Foto: NorDan

Vinduer som isolerer godt

Det er flere ting som øker vinduets isolasjonsevne, blant annet antall glass, energibelegg på glassene og det at det er gass istedenfor luft mellom glassene. Det er imidlertid også noen andre ting det kan være lurt å tenke på når man først bytter vinduer.

– Bor man et sted der det er støyutsatt, bør man ha vinduer med lyddemping. Det kan også være i forhold til sikkerhet, innsyn eller soldemping. Hvis man har store fasader mot syd, kan det fort bli veldig varmt om sommeren, sier Høstfet.

Videre anbefaler Høstfet å velge aluminiumsbelagte vinduer, for de er tilnærmet vedlikeholdsfrie og har lengre levetid. Forventet levetid på trevinduer er 40 år, mens det er 60 år på aluminiumsbelagte trevinduer.

Høy kvalitet og bærekraft

NorDan leverer vinduer og dører av høy kvalitet, med lang levetid og lav u-verdi. På fabrikken på Moi har de en egen produktutviklingsavdeling med eget laboratorium som skal forbedre og teste produktene. 

– Vi gjør flere tiltak for energieffektivisering, både i forhold til produktene og i produksjonsprosessen, måten det produseres på og måten det transporteres på, sier bærekraftsjef i NorDan, Lena Rannestad Kloster.

Lena Rannestad Kloster

Bærekraftsjef i NorDan

Når det gjelder selve produktene, har NorDan en lang og stolt tradisjon for innovasjon og nytenkning. De var for eksempel den første vindusprodusenten med svanemerket i Norge. 

– Vinduer og dører fra NorDan er blant de mest miljøvennlige på markedet, og miljødokumentasjon finnes tilgjengelig på en rekke områder, som eksempelvis EPDer og Svanemerket, sier Kloster. 

Tar bærekraft et steg videre

Våren 2022 ble det utarbeidet en handlingsplan for bærekraft frem mot 2030. Den beskriver selskapets strategi, mål og tiltak innenfor bærekraftsarbeidet. Et av tiltakene i 2022 var lanseringen av et nytt og enda mer bærekraftig produktalternativ, GreenTech. 

– Dette er produkter som støtter opp om vår visjon om Perfekt Samspill –  her et samspill mellom kunde, miljø og oss som produsent.

– GreenTech-produktene er svanemerket, har trelags glass, er aluminiumsbelagt og har lang levetid, sier Kloster.

Når du kjøper et GreenTech-produkt, er du garantert at det er produsert i Norge og levert i det norske markedet.

– NorDan har inngått et partnerskap med Trefadder. Hvis du kjøper et GreenTech-produkt, så plantes det et tre for hvert solgte produkt. På den måten binder du CO2. GreenTech-produktene blir levert med et karbonnøytralt transportregnskap, avslutter Kloster.

NorDan Klimakalkulator

Regn ut hvor mye riktig valg av vinduer har å si for energiforbruket og klimagassutslipp i boligen din

Av Sissel Nilsen

Next article