Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Unngå bevisstløst energiforbruk
Sponset

Elkraft skiller seg fra andre strømleverandører ved å tilby mer enn bare strømleveranse. Med over 30 års erfaring og en unik kunnskapsbase, hjelper de bedrifter med å optimalisere energiforbruket, redusere kostnader og minimere miljøpåvirkning uten noe behov for investeringer.

– Vi mener at for å være en strømleverandør som virkelig ivaretar kunders behov, må vi tilby mer enn bare strømleveranse. Derfor har vi i alle år fokusert på å bygge opp en intern kompetanse, som inkluderer ekspertise innen strømhandel, nettleiebesparelser, avgiftsreduksjon, energistyring, miljøinitiativer, ladestasjoner og solenergi for å nevne noen eksempler, sier Mihaly Ujhelyi engasjert, mens kollega Kay Ellingsen nikker enig.

Mihaly Ujhelyi

COO, Elkraft

Vi befinner oss på Elkrafts hovedkontor i Lørenskog, cirka timinutters kjøretur fra Oslo sentrum. I det lyse møterommet midt i lokalene, har vi nettopp fått innsikt i Elkrafts imponerende historie som strekker seg tilbake til 1992.

Med et dedikert team på over 100 ansatte, spredt over Danmark, Sverige, Finland og Norge, er det tydelig at Elkraft er en veletablert leverandør i bedriftsmarkedet. Suksessen til selskapet er basert på å levere kompetanse og tjenester gjennom egne ansatte, som går langt utover det vanlige. Elkraft har ekspertise innen mange områder og en tilnærming som prioriterer kundenes behov. Dette gjør dem til en pålitelig samarbeidspartner for en bærekraftig fremtid.

– Når kundene velger oss som sin strømleverandør, vil de få tilgang til den omfattende ekspertisen dette bringer med seg. Hos oss får kundene den hjelpen de trenger for å få muligheten til å effektivisere sitt energiforbruk og bidra til en bærekraftig fremtid, legger Ellingsen til og trekker frem deres miljøanalyse som et eksempel på sistnevnte.

Kay Ellingsen

Salgsutvikler og etableringsdirektør, Elkraft

Miljøanalysen er en evaluering som tar for seg besparelser knyttet til strømforbruket, og som oppnås gjennom tiltak utført av Elkraft sine ingeniører. Det historiske energiforbruket importeres og gjøres tilgjengelig for kunden i Elkraft Energiweb.

– Dette er et energioppfølgingssystem (EOS). Systemet tilfredsstiller krav for energiledelse i henhold til ISO50001, som er en internasjonal standard for energiledelse, sier han videre.

– Vår porteføljeavdeling dekker alle kundenes behov, inkludert rapportering, endringshåndtering, forbruksanalyser, markedsinformasjon og overføring av kompetanse gjennom oppfølgingsmøter, forteller Ujhelyi og Ellingsen fra Elkraft. Her er avdelingsleder i portefølgeavdelingen, Son Lieu sammen med sitt team. Foto: Kristian Mendoza

Miljøbesparelser uten investering

Ujhelyi og Ellingsen forteller også at de daglig mottar en rekke henvendelser fra bedrifter som søker assistanse for å redusere energikostnader og CO2-utslipp uten investering i nytt utstyr. Dette kan ofte løses med enkle justeringer, som for eksempel gjennom temperatur- og tidsstyring av ulike elektriske installasjoner.

– Vi tror de fleste bedrifter ikke vet hvordan de skal starte med å forbedre sitt miljøavtrykk. Enkle grep kan gi store besparelser, sier Ellingsen, mens Ujhelyi tegner et bilde for oss om hvordan dette skjer.

– Vi kan for eksempel ta et nærmere blikk på våre kunders anlegg og energiforbruksmønstre. Hvorfor bruker de mye strøm etter klokken 16:00? Vi ser også ofte at det ikke er noen reduksjon i helgene. Hvis vi finner ut at de bruker for mye dyr strøm per kvadratmeter i året, begynner vi å grave dypere. Før man skal vurdere investeringer i nytt ventilasjonsanlegg, styringssystemer og andre drifts-anlegg, bør man optimalisere det man allerede har, sier han og legger til at etter en slik analyse, så kan man lønnsomhetsberegne ytterligere tiltak eller investering i utstyr.

– Besparelsen som ble oppnådd i første analyse kan benyttes til investeringer for å ytterligere redusere bedriftens miljøavtrykk gjennom bærekraftig praksis, sier han.

Elkraft-Næringslivets foretrukne strømleverandør

Trygt, enkelt, personlig

Rådgivere og ingeniører

Samtidig stopper ikke Elkrafts engasjement når kunden har iverksatt disse miljøbesparelses-tiltakene. Takket være sine interne ingeniører og rådgivere, lærer de bedriftene hvordan de kan bruke disse systemene mer effektivt.

De forteller oss at de hjelper dem med å navigere gjennom en kompleks verden av tilbud og løsninger som er tilgjengelige, noe de gjorde da en kunde vurderte å installere solcellepaneler på taket:

– Da gikk våre eksperter inn i prosessen, gjennomførte en grundig befaring og vurderte kundens faktiske behov. Vi innså at tilbudet omfattet et større anlegg enn det kunden trengte. Ved å tilpasse solcelleanlegget nøyaktig til kundens behov, kunne vi redusere investeringskostnadene med hele 400 000 kroner. Dette resulterte i en betydelig besparelse for kunden og viser hvordan vår ekspertise kan gjøre en forskjell, sier Ujhelyi.

Bidrar til det grønne skiftet

Imidlertid påpeker de at disse besparelsene ikke bare gagner lommeboken: De er spesielt viktige i dagens marked der stadig flere bedrifter ønsker å bidra til det grønne skiftet.

 – Vi er også opptatt av å støtte dem i å oppfylle miljøsertifiseringskrav, som kreves av organisasjoner og bedrifter. Dette viser vårt engasjement for bærekraft og miljøbevissthet, sier Ellingsen.

Kostnadsfritt

Begge presiserer at Elkraft er dedikert til å gi sine kunder verdifulle tjenester, uten å pålegge dem noen kostnader.

– Vår tilnærming som strømselskap er annerledes enn den fra andre strøm og konsulentselskaper, som krever betaling fra første konsultasjon. Hos Elkraft ønsker vi å bygge tillit og legge til rette for en forsvarlig prosess hvor kunden kan se resultatene før økonomiske investeringsbeslutninger blir tatt, sier Ujhelyi og trekker seg selv frem som eksempel: Ofte benytter bedriftene seg av ham som rådgiver og veileder innenfor energi og strømforbruk.

– Vi tror på å gjøre arbeidet sammen med kunden, og når vi kommer til enighet om hvordan prosjektet skal organiseres kostnadsmessig, har vi allerede kommet langt i å optimalisere energiforbruket.

Hjelp til reduserte kostnader

De største kostnadsbesparelsene oppnås ved fokus på energiforbruk. Hver kunde får en unik bistand, der Elkraft i samarbeid med bedriften vurderer samtlige direkte og indirekte energikostnader. Elkraft finner frem til den beste løsningen for hver enkelte kunde.

Av Kristian Mendoza

Next article