Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Termoenergi utfører energikartlegging – Oslo kommune sammen med ENOVA dekker opp til 80% av dine kostnader ved energikartlegging av borettslag
Sponset


– Enova og Oslo kommune er på banen i hele prosessen, sier Pål Tychesen i Termoenergi. I tillegg til støtten som gis ved oppgradering av næringseiendom, gis nå også støtte til energikartlegging av borettslag og næringsbygg.

– Det betyr at vi kan bistå gårdeiere gjennom hele prosessen, sier han. Oslokommune sammen med ENOVA dekker opptil 80%.

Pål Tychesen

Founder i Termoenergi

Før man setter i gang med energi-oppgradering av et bygg er det nødvendig å vite hvilken effekt og kostnad de ulike tiltakene gir. Høyere energiklassifisering gir lavere kostnader til energibruk og bedre betingelser ved finansieringen.

– Det siste er kanskje det som gir best uttelling på bunnlinjen for eier av bygg, sier Tychesen.

– Å gjennomføre tiltakene som gir størst effekt, til lavest kostnad, er vanligvis det som er mest lønnsomt, sier han. Termoenergi viser hvor kostnadseffekten av investeringen er mest optimal.

– Termoenergi bruker all tilgjengelig informasjon for å kartlegge energisituasjonen i bygget. Våre ingeniører skaper et fullstendig bilde av byggets klimaskall ved hjelp av droner med varmesøkende kamera, trykktest og tegninger. Vi har naturligvis gjennomgang av tekniske installasjoner, og samtaler med de som kjenner bygget best.

Vi energimerker deres bygg

Vi utfører energimerking og energivurdering av tekniske anlegg på alle typer bygg i hele Norge.

Grønne bygg gir lavere rente

– Alt handler nå om å spare energi, sier Tychesen og fortsetter:

– De som finansierer næringsbygg, er opptatt av sikkerhet for investeringene. Det betyr at oppgraderte bygg gis bedre betingelser enn bygg med stort energiforbruk. Banken bryr seg ikke om hvor stor strømregning du har, men hvor mye strøm du bruker.

– Dagens ordning med energimerking av bygg, er den enkleste måten for banker og få en oversikt over energiforbruk i bygninger. Banker er ikke spesielt glade i bygg som slipper ut mye energi. Energikarakteren bygget oppnår, påvirker derfor rentenivået og tilgangen på refinansiering. Alle næringsbygg over 50 m2 skal ved salg eller utleie ha gyldig energiattest.

– Næringsbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest, forklarer Tychesen.
Prosessen fra A-Å for energikartlegging med inntil 50% støtte fra ENOVA og 30% fra Oslo kommune.

  1. Det er konkurranse om midler fra Enova. Termoenergi stiller med fagkompetanse, slik at søknaden gir et best mulig utgangspunkt for godkjenning, og inneholder de tiltakene og investeringene som gir best uttelling for besparelse og økonomien.
  2. Du må ha gyldig energiattest, Termoenergi kan utføre dersom dette mangler.
  3. Søknad om støtte fra Enova til energikartlegging sendes inn. OBS: Dere må få godkjent støtte fra Enova før dere søker Oslo kommune om tilskudd.
  4. Tilskudd – Energikartleggingrapport benyttes til søknad om støtte til tiltak for utbedring. Man blir premiert for å spare mye energi med små investeringer. Samlet må de utgjøre mer enn 20% energibesparelse.
  5. Gjennom året behandles søknadene av ENOVA på fastsatte tidspunkt. I 2024 skjer dette i august, oktober og november.

Termoenergi er ledende i Norge på energimerking og energikartlegging av bygg

Termoenergi, ble etablert i 2010 og har i dag 11 ansatte. Selskapet utfører bl.a. energimerking og energikartlegging av bygg, samt energivurdering av tekniske anlegg. Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Kundene er eier/leietaker av enkeltbygg, hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg i Norge og internasjonalt.

Som nøytral rådgiver har Termoenergi ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter. Anbefalingene tar alltid utgangspunkt i det som er mest lønnsomt for oppdragsgiver.

Vil du vite mer? Se termoenergi.no

Next article