Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Myndigheter og leietagere krever grønne bygg og bedre inneklima
Sponset

Dårlig inneklima har negative konsekvenser for både folkehelsen og samfunnsøkonomien, men det fins gode incentiver og rammebetingelser for gårdeiere som satser på energiøkonomiserende tiltak.

Næringseiendom krever mye energi, og mye av bygningsmassen vår er fra 20 til 100 år gammel, bygget i en tid da strøm var tilnærmet gratis og en ubegrenset ressurs. Slik er det jo ikke lenger.

– Kravene skjerpes fortløpende, både til finansiering og energi, samtidig som leietagere stiller strengere krav. Større konserner forlanger lokaler som er grønnere, så for en gårdeier er det mye å ta hensyn til, forklarer Nicolas A. Wærenskjold, salgssjef og gründer i Proterm, som har spesialisert seg på energi og inneklima.

Nicolas A. Wærenskjold

Salgssjef og gründer i Proterm

Enova-tilskudd

Strømprisene alene motiverer til å spare energi, men det har også kommet strengere krav fra myndighetene. For to år siden lanserte Enova programmet som støtter gårdeiere som iverksetter enøk-tiltak. Nå kan de få dekket 50 prosent av kostnadene ved energikartlegging, som gir en god veiledning for nødvendige oppgraderinger.

– La oss si at en rådgiver skal ha 200 000 kroner for den jobben, og du selv bruker tid tilsvarende 50 000. Her kan energirådgiveren søke Enova om å få dekket halvparten av samlet beløp til kartlegging. De fleste virksomheter er kvalifisert og får innvilget støtte, presiserer Wærenskjold.

– Nøkkelen til Enova-støtte er tiltak som samlet sparer 20 prosent eller mer av teoretisk energiforbruk. De beste prosjektene vinner, og det er derfor viktig å bruke kompetente energirådgivere, for å unngå fallgruvene, advarer han.

Proterm har blant annet installert nytt utvendig aggregat med integrert varmepumpe i Brobekkveien 80 i Oslo. Dette har en beregnet teoretisk energibesparelse på 140 000 kWh. Foto: Proterm

Daglig leder Petter Aalerud mener dette er et godt incentiv for å komme i gang med det grønne skiftet:

– Gode støtteordninger er én ting, men leietagere stiller også krav til bedre kvalitet, energikilder og ombruk av eksisterende installasjoner ved rehabilitering. Samtidig skal også myndighetenes krav, som bygningsforskrifter og arbeidsmiljøloven, følges, sier han.

Petter Aalerud

Daglig leder i Proterm

EUs taksonomiordning vil også legge føringer for hvor mye bankene kan låne ut og til hvilke betingelser. Taksonomiordningen har som mål å være det verktøyet banker og investorer har manglet for å kunne definere bærekraftige investeringer.

– Her er energieffektive installasjoner noe som scorer høyt, inkludert behovsstyrt ventilasjon med høy virkningsgrad, bruk av varmepumper og ombruk ved rehabilitering.

Proterm er totalleverandør innen ventilasjon, varmepumper og kjøleløsninger til næringseiendom.

Les mer på proterm.no

Fordeler for alle

Enøk-tiltak er avgjørende for gårdeiere som vil unngå å bli utdatert. Proterm har sett store energibesparelser gjennom slike tiltak, og noen leietagere bidrar til finansieringen, siden det også reduserer strømforbruket deres.

– Gjør det nå! Og få støtte! Avvent, og man risikerer å måtte dekke hele oppgraderingen selv. Får gårdeier med seg leietakere på økt husleie med 50 til 80 prosent av andel redusert felleskostnad, er det en vinn-vinn for begge parter. Et grønnere bygg gir reduserte kostnader for leietager og økt eiendomsverdi på bygget, sier Wærenskjold.

Dette tekniske anlegget på Bakås skole sto ferdigstilt i 2022. Foto: Proterm

Forskning viser at godt inneklima forbedrer trivsel, helse og effektivitet på arbeidsplassen. Redusert CO₂-nivå øker den kognitive kapasiteten betydelig, noe som gjør arbeidstagere mer produktive.

– Folk blir tunge i hodet, svette, kalde og får redusert konsentrasjon, for ikke å glemme luftveisplager, så vi kan ikke undervurdere betydningen av gode ventilasjonsanlegg, understreker Aalerud.

Effektive løsninger

Proterm prosjekterer og monterer løsninger i tråd med kundenes og regelverkets krav, men Wærenskjold advarer om at for avanserte løsninger kan være sårbare for feil, og krevende å vedlikeholde, så han anbefaler ofte enklere, men effektive systemer.

– For tiden jobber vi med Best Western Gardermoen, hvor vi installerer et sentralt driftssystem og ventilasjonsanlegg. Vi rehabiliterer også Munkedamsveien 35 for KLP Eiendom, med nye ventilasjonssystemer, SD-anlegg, varmepumper og kjølemaskiner med naturlige kuldemedier. Slike bærekraftige løsninger blir stadig mer populære, avslutter Aalerud.

Velkommen til Proterm!

Vi er totalleverandør innen ventilasjon, varmepumper og kjøleløsninger til næringseiendom.

Siden 1976 har vi levert skreddersydde løsninger til kunder i hele Norge. Vi er kjent for smarte og energieffektive installasjoner, og er også blant bransjens beste på service og vedlikehold.

Av Jarle Petterson

Next article