Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Lanserer miljøvennlig energiløsning for industri- og næringsbygg
Sponset

Fjordkraft og ECO STOR lanserer et pilotprosjekt som tilbyr miljøvennlige batterilagringssystemer til industri og næringsbygg, som hjelper med det grønne skiftet.

Pilotprosjektet tar sikte på å tilby en grønnere og mer miljøvennlig energiløsning til industri- og næringsbygg. Med et mål om å være i front når det gjelder fremtidens økosystem for energi, skal dette prosjektet vise hvordan industri- og næringsbygg kan redusere effekttopper og avlaste kraftnettet, øke bruken av fornybar kraft fra solceller og redusere kostnaden for energi til sluttkunden.

– Vi vet at det er mye snakk om det grønne skiftet, men vi vet også at det ofte trengs insentiver til å trekke mennesker over dørstokkmilen. Alt som er nytt kan føles risikabelt å ta del i, men vi har til sammen flere tiår med erfaring, og vi er sikre på at vi har funnet en nødvendig ressurs i det grønne skiftet, sier Helge Kolstad, teknisk direktør hos ECO STOR.

Helge Kolstad

Teknisk Direktør, ECO STOR

Frekvensstøttetjenester

Sammen med Fjordkraft skal ECO STOR nå demonstrere frekvensstøttetjenester. Dette er tjenester som er helt nødvendige for å kunne oppnå en sikker og stabil drift av kraftnettet. Målet med batterisystemene er å levere kraft til nettet når det i en kort periode er underskudd eller overskudd på kraften.

Batterisystemene er ikke bare en viktig støtte for strømnettet, men gir også lavere nettleie til forbrukeren, samt muligheten til å kjøpe energi når kraften er billig, og selge eller bruke når den er dyr og dermed jevne ut prisforskjeller over døgnet. Systemene gir også mulighet til å lade opp batteriene med egenprodusert energi som fra eget solcelleanlegg.  

– Vi har ikke alle svarene på hvordan morgendagens energisystemer kommer til å se ut, men vi har stor tro på at batterier, energilagring og -administrasjon kommer til å bli helt essensielt, sier Magnus Bakken, produktleder for klimasmarte tjenester i Fjordkraft.

Magnus Bakken

Produktleder Klimasmarte Tjenester, Fjordkraft

Lavt klimaavtrykk

Fjordkraft og ECO STOR håper miljøaspektet ved å gjenbruke batterier vil appellere til mange bedriftseiere:

– Batterilagringssystemene, eller BESS som de også er kalt, er satt sammen av brukte elbilbatterier. Ettersom batteriene er i sin andre livssyklus, er karbonfotavtrykket begrenset til transport og avhending av batteriet. Klimautslippet ved gjenbruk er dermed tilnærmet lik null, sier Kolstad.

– Vi så nylig at Norge ikke fikk taletid om klima i FN fordi bare de landene som har troverdige planer for omstilling av sine fossile næringer fikk tale. Det er essensielt at vi som selvstendige bedrifter skaper flere miljøvennlige muligheter for resten av samfunnet, legger ECO STOR sin business development manager Leif Rønning til.

Leif Rønning

Business Developer Manager, ECO STOR

Vil du prøve morgendagens batteriløsning?

Brukte elbil-batteri får nytt liv som energilagringskilder i bedrifter og eneboliger.

Reduserte strømkostnader

Dette innovative batterilagringssystemet er spesielt gunstig for industribedrifter som har et høyt og variabelt strømforbruk. Ved å implementere peak shaving-teknikken kan bedriftene redusere sine strømkostnader betydelig og samtidig bidra til en mer stabil strømtilførsel for samfunnet som helhet.

Som et ekstra insentiv vil alle som er med i pilotprosjektet få dobbelgarantitid på ti år og markedets beste pris på batterier.

– Batteriene blir mer og mer lønnsomme over tid da behovet for batterier vil øke i årene fremover. Vi forventer at alle som er med i pilotprosjektet har nedbetalt batteriene etter fem til sju år og reduserer kostandene fra dag én. Ikke bare det, men de som deltar på prosjektet får også alle fremtidige oppgraderinger gratis i systemets levetid.  Vår visjon er å gi bedrifter verktøyene de trenger for å optimalisere sitt energiforbruk og redusere sin påvirkning på miljøet. Dette batterilagringssystemet vil være et viktig skritt mot å oppnå dette målet, sier Rønning.

– Vi ønsker i første omgang bedrifter med et årlig strømforbruk over 1 GWh, som er genuint interessert og engasjert i å optimalisere energiløsninger for fremtiden, sier Bakken.

En bærekraftig fremtid

Pilotprosjektet vil være åpent for utvalgte industri- og næringsbygg som ønsker å være pionerer innen bærekraftig energiforvaltning. ECO STOR og Fjordkraft ser frem til å samarbeide tett med deltakerne for å evaluere systemets ytelse og forfine løsningen i tiden som kommer.

– For netteier er dette en viktig sikkerhetsfunksjon som det betales godt for. Målet vårt med dette prosjektet er å demonstrere kombinasjon av disse tjenestene sammen med den mere tradisjonelle funksjonaliteten til batterilagringssystemer, sier Bakken avslutningsvis.

FAKTA

Dette samarbeidet mellom ECO STOR og Fjordkraft markerer et viktig skritt mot en mer bærekraftig og effektiv energifremtid.

For mer informasjon om prosjektet eller for å uttrykke interesse for deltakelse, kontakt [email protected] eller les mer på fjordkraft.no.

Next article