Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Fremtidsrettede installasjoner for grønnere bygg
Sponset

Vi tok en prat med elektrokonsertet om hvordan deres elektrikere jobber med energieffektive løsninger for mer miljøvennlige bygg rundt om i landet.

– Bygg står for 40 prosent av utslippene på verdensbasis, påpeker Wenche Johnsen – leder for HR og bærekraft sentralt i Konstel, konsernet som består av 25 lokale elektrobedrifter i Norge. 

Wenche Johnsen

Leder for HR og bærekraft, Konstel

– Derfor spiller energieffektivisering i byggebransjen en sentral rolle for å få ned klimagassutslippene.  Konstel er stolt over å være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, legger hun til mens kollega og prosjektleder i Hauge Elektro, Julian Hernes Vogl nikker enig. 

Julian Hernes Vogl

Prosjektleder, Hauge Elektro

– I praksis betyr dette at vi utnytter nyere teknologi og implementerer tiltak som hjelper bygninger til å oppnå dette målet i størst mulig grad. Med nye EU-reguleringer som trer i kraft, vil fokus på energieffektivisering være mer avgjørende enn noensinne, og vil påvirke alt fra nybygg til rehabiliteringsprosjekter, legger Vogl til engasjert.

Vi befinner oss i Hauge Elektro sine lokaler, cirka ti minutters kjøretur fra Oslo sentrum. Her får vi et innblikk i hvordan Hauge Elektro og de 24 andre datterselskapene i Konstel jobber for å gjøre nybygg og rehabiliteringsprosjekter mer energieffektive. 

Egen skole for alle ansatte

Installasjoner for energieffektive bygg kan være ganske omfattende, og krever kompetanse. Konstel har et sterkt fokus på skolering av de ansatte, med spesialutviklede kurs og en e-læringsplattform bestående av mange mindre kurs.

– Det er viktig for oss å legge til rette for utvikling og kompetanseheving, slik at våre ansatte har den rette kompetansen, og at de føler seg trygge på installasjonene som leveres, sier Johnsen.

 – Tidligere i høst publiserte vi  enda et e-læringskurs, som gjør det enklere for de ansatte å få nyttig informasjon knyttet til arbeidet sitt. Den siste kursserien dreier seg om energieffektivisering, og vi har allerede fått gode tilbakemeldinger blant flere som har gjennomført kurset. Konstel-skolen, bestående av både fysiske samlinger og digitale e-læringskurs, er en av fordelene ved å være en del av et større konsern, legger hun til og forteller at de 25 selskapene også utveksler erfaringer og nyttig informasjon under disse samlingene. 

Internasjonale sertifiseringer

Julian Vogl forteller at Hauge Elektro utfører installasjoner som oppfyller kravene i «BREEAM». BREEAM står for «building research establishment environmental assessment method» og er en av verdens ledende og mest brukte metoder for å vurdere, rangere og sertifisere bærekraftigheten til bygninger.

Vogl forklarer at dette blant annet innebærer å implementere systemer og teknologier som fremmer energieffektivitet, reduserer karbonutslipp og minimerer bygningens generelle miljøpåvirkning. Dette kan inkludere bruk av energieffektive belysningssystemer, og andre elektroniske mekanismer som bidrar til å opprettholde en bærekraftig drift av bygningen.

– Et eksempel på dette er når vi sørger for at det er riktig mengde lys på forskjellige steder, som kontorer og korridorer. Tilstedeværelsesdetektorer justerer lysmengden basert på om noen er i rommet eller ikke. I et rom hvor noen er tilstede, vil lyset være 100 prosent på, men i korridoren utenfor, vil det være dempet til 20 prosent, sier Vogl for å tegne et bilde av hvordan dette gjøres. 

Et stjernelag av lokale elektroentreprenører

Fra Agder i sør, over store deler av Østlandet, til Trøndelag og Møre og Romsdal. Våre lokale elektrikere finnes i store deler av Norge, men alle knyttet i klynger for å legge til rette for godt samarbeid, erfaringsutveksling og deling av kompetanse og kapasitet på tvers av virksomhetene.

Mer kontroll over kostnader og energibruk

– Ved rehabilitering av bygg, fokuserer vi ofte på å bytte ut gamle lys med LED-lys og installere målere som gir mer spesifikke data. Dette gir leietakere og utbyggere muligheten til å ha bedre kontroll over kostnader og energibruk, og gjør det mulig å spore forbruket mer nøyaktig per område eller leietaker, legger han til. 

Vogl gir oss et eksempel der Hauge Elektro utførte installasjon  av LED-belysning og forbedringer av varme og kjøling i bygg, sistnevnte i samarbeid med en ventilasjonsentreprenør, hos en stor næringskunde.  Siden installasjonen nylig ble gjort foreligger det ingen data på besparelsene, men Vogl forklarer at en totalutskifting til LED-lys alene kan få en direkte strømbesparelse på inntil 90 prosent. 

Dette, samt måter å forbedre kontrollen over varme og ventilasjonsaggregatene, gjør at kunden sparer betraktelig med tanke på månedlige strømutgifter.

Viktig for yrkesstoltheten

Wenche Johnsen forteller at jobben som gjøres av elektrikere er essensiell i det grønne skiftet. Dette er et budskap som hun og resten av teamet i Konstel brenner for å få frem. 

– Vi er opptatt av å skape et engasjement for nye energieffektive løsninger hos alle våre ansatte. Gjennom e-læringsplattformen Motimate jobber vi med å utvikle godt innhold som treffer alle som jobber ute i felt. Vi vet at det er viktig å se sitt eget bidrag i en større sammenheng for å øke engasjementet hos den enkelte. Målet vårt er å bidra til å synliggjøre hvordan elektrikerens daglige innsats bidrar til overordnede mål, spesielt innen energieffektivisering. 

– Vi tror at dette også kan styrke yrkesstoltheten og kanskje tiltrekke flere til å bli elektrikere. Skal vi møte etterspørselen og kunne bidra i det grønne skiftet håper vi enda flere til å utdanne seg som elektriker, avslutter hun. 

Norges ledende multilokale elektrokonsern

Konstel er et multilokalt konsern, bestående av en rekke lokale elektroentreprenører i Norge.

Av Kristian Fabrizio

Next article