Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Hvilke muligheter finnes i Ullensaker kommune?
Sponset

Hvilke tiltak gjør kommunen for å skape vekst i boligmarkedet, og hva gjør kommunen attraktiv for tilflyttere?

Ståle Lien Hansen

Ordfører, Ullensaker kommune

Hvilke muligheter for vekst på boligmarkedet finnes det i din kommune?

Ullensaker har hatt en eventyrlig vekst helt siden vi ble vertskap for hovedflyplassen. Vi var 18 000 innbyggere når flyplassen åpnet, nå teller vi 43 000 innbyggere. De neste 25 årene skal vi bli nesten dobbelt så mange. Det er ingen tvil om at Gardermoen har vært motoren for vekst og utvikling, men flere og flere får opp øynene for at Ullensaker er en fantastisk kommune å bo og leve i, og at vi er en av de mest attraktive kommunene i hele Norge. Det har også vokst frem mange lokale kvaliteter som har blitt ytterligere forsterket etter at hovedflyplassen ble åpnet. Regionbyen Jessheim er blant landets raskest voksende byer med et rikt tilbud, og også de mindre nærmiljøene blomstrer. Det er flere som pendler inn til oss, enn de som pendler ut. Næringslivet har gode vekstforhold, og med næringslivet følger kompetanse.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og økt boligbygging?

Knapphet på boliger og økende renter har gitt oppmerksomhet om utfordringene i boligmarkedet. Vi kan by på mye av det som angivelig mangler andre steder, og har lokale virkemidler fordi vi er i en spesiell situasjon. Netto innpendling på mer enn 1 000 nye innbyggere hvert år gir grunnlag for nye boligområder. En rekke nye områder er allerede regulert for bygging, og mer vil det bli. Ny byplan skal sikre et sterkt og godt kommunesentrum, samtidig som vi arbeider for å ivareta gode bomiljøer i tettstedene våre. Parallelt med boligutviklingen jobber vi målrettet for å tiltrekke oss næringsliv, høyskoler og nye kompetansemiljøer.

Hvilke muligheter finnes det for tilflyttere i din kommune?

Ullensaker er en fantastisk kommune å bo og leve i! Vi har gode og varierte tjenester for innbyggere i alle aldre, vi har et rikt kultur-, idretts- og aktivitetstilbud – for både bredde og elite, og kommunens ansatte som står på hver dag for å levere gode tjenester. Vi har et næringsliv som gir innbyggerne varierte arbeidsplasser, og vi har et attraktivt handelstilbud som dekker både kommunens og regionens behov. Gystadmarka og Jessheim sørøst er et glitrende eksempel på utviklingsområder som er attraktivt for både etablerte innbyggere, unge tilflyttere og familier i etableringsfasen. Det bygges et stort antall varierte boliger, tilpasset økonomi og livssituasjon, og vi legger til rette for videre utvikling.

Blant bokvalitetene kan vi nevne nye skoler og barnehager, skiløyper og turstier nærmest fra trappa, og alt du trenger av tilbud ligger nært nok til at hverdagslogistikken går opp. Det er kort vei til togstasjonen, og et steinkast unna finner du Jessheim sitt kulturtilbud og forretningsliv. Vil du jobbe lokalt, har både Jessheim, de øvrige tettstedene, Gardermoen, og industriområdene et rikt utvalg av arbeidsplasser.

Ullensaker Kommune

Ullensaker er vertskommune for Norges hovedflyplass. Vi utvikler trygge og godt integrerte tettsteder som stimulerer til fysisk og kulturell aktivitet, og en aktiv helsefremmende livsstil der alle innbyggere gis mulighet til å være aktive samfunnsdeltagere.

Les mer på ullensaker.kommune.no

Next article