Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Fremtiden er energieffektiv
Energieffektive bygg

Fremtiden er energieffektiv

Liv Kari Skudal Hansteen, Administrerende direktør i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

Skal Norge kutte utslipp med 55 prosent mot 2030 må vi energieffektivisere bygningsmassen i et tempo vi aldri før har sett, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

– Norge står i dag overfor tre store, dyptgripende og kritiske utfordringer: en klimakrise, en energikrise og en strømpriskrise. Disse utfordringene påvirker folks hverdag og næringslivet i hele Norge. Vi må handle raskt og effektivt for å forhindre at situasjonen forverres ytterligere. Energieffektivisering er et kraftfullt tiltak for å møte disse utfordringene, understreker Liv Kari.

Handlingsplan for energieffektivisering

– Vi i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er derfor glad for at regjeringen nå vil legge frem en handlingsplan for energieffektivisering. Dette er avgjørende for at Norge skal lykkes med energiomstillingen og nå målet om å spare 20 TWh innen 2030, som Energikommisjonen har pekt på.

– Det er viktig å se på energieffektivisering i alle sektorer. Men når det gjelder å få opp tempoet, så ligger det mange muligheter ved energieffektivisering av bygg.

Utfordringen vi skal løse er klar: Norge går mot kraftunderskudd. Samtidig vet vi at halvparten av elektrisiteten brukes i bygg. Skal Norge kutte utslipp med 55 prosent mot 2030, er det ikke nok å kun bygge ut fornybar energi. Vi må drastisk effektivisere energiutnyttelsen i bygningsmassen.

Rehabilitering av gammel bygningsmasse

– Det største potensialet for energieffektivisering ligger i å forbedre eksisterende bygg da disse utgjør 80-90 prosent av alle bygninger i 2050. Det sier seg selv at både de miljømessige og økonomiske besparelsene blir store dersom man kan rehabilitere gammel bygningsmasse på en effektiv måte istedenfor å bygge nytt.  

RIF kartlegger jevnlig statusen til det fysiske Norge gjennom rapporten «State of the Nation».

– Nå arbeider vi med en ny rapport om kommunale bygg. Disse er viktige fordi kommunene drifter og eier tusenvis av skoler, sykehjem og andre kommunale bygg som dessverre ofte er dårlig vedlikeholdt og har for store og uhensiktsmessige areal. I vår kartlegging svarer halvparten av kommunene at de ikke har tilfredsstillende oversikt over egne arealer. Videre svarer halvparten at de mangler systemer og rutiner for å ta ut energisparingspotensialet. Her er det med andre ord mye å hente når vi vet at kommunene disponerer over 28 millioner kvadratmeter.

Våre anbefalte tiltak

– For å løse energikrisen er RIFs råd at en ny handlingsplan for energieffektivisering inneholder konkrete og nye regulatoriske og økonomiske virkemidler som stimulerer til energieffektivisering for både nye og eksisterende bygg. Vi må også legge til rette for riktige krav i byggeteknisk forskrift og insentiver for energieffektive løsninger, understreker Liv Kari.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) utgjør bransjeforeningen for kunnskapsbedrifter med virksomhet innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren.

Les mer på rif.no

Next article