Skip to main content
Home » Elektrisk transport » TØI og MobilityLab etablerer testarena for urban mobilitet
Elektrisk transport

TØI og MobilityLab etablerer testarena for urban mobilitet

(F.v.) Forskningsleder for Intelligente transportsystemer Marianne Stølan Rostoft (TØI), forskningsleder for Innovasjon og logistikk Sidsel Ahlmann Jensen (TØI) og leder for MobilityLab Øyvind Sævig.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) og MobilityLab tar nå initiativ for å etablere en testarena for løsninger og teknologi innen urban mobilitet og logistikk.

Bakgrunnen er en stadig økende etterspørsel etter testfasiliteter og teststøtte til prosjekter og piloter, inkludert såkalte living labs.

– Arenaen skal bidra til at resultatene fra transportforskning blir brukt i praksis, og også stimulere til mer forskning på innovative transportløsninger, sier forskningsleder Marianne Stølan Rostoft og forskningsleder Sidsel Ahlmann Jensen ved TØI. I tillegg vil det være nyttig for myndighetene å kunne teste regulatoriske forhold.

Aktuelle utfordringer

Testarenaen vil være lokalisert i Blindernområdet hvor det er mange store bedrifter og virksomheter hvor det kan være interessant å prøve ut nye løsninger, inkludert Universitetet i Oslo med sine mange studenter. Aktuelle utfordringer er effektivisering av varelevering og utvikling av nye tilbud innen persontransport.

– Det skjer mye med for eksempel miljøvennlig varelevering, elsparkesykler, bysykler, delingsbiler, buss, trikk og t-bane, og utviklingen vil bare fortsette. I denne sammenhengen er det viktig å ha en testarena hvor nye løsninger kan prøves ut på en ubyråkratisk måte, sier de to forskningslederne.

Samarbeid er viktig

MobilityLab er en del av StartupLab i Forskningsparken, et nettverk som kopler sammen gründerbedrifter og større etablerte selskaper innen transportsektoren.

– Vi håper at denne arenaen vil gjøre det lettere å etablere mange flere tester og piloter innen mobilitet. Det innebærer selvsagt et godt samarbeid med myndighetene for å sikre best mulig teknologier og løsninger, og at krav til sikkerhet og andre samfunnshensyn ivaretas, sier Øyvind Sævig, sjef for MobilityLab.

Både MobilityLab og TØI har hver for seg gjennomført flere prosjekter og piloter allerede – og har pågående prosjekter, blant annet innen elektrisk bildeling, utslippsfrie løsninger for pakkelevering og selvkjørende busser.

TØI og MobilityLab er allerede i god dialog med både Statens vegvesen, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Forskningsparken/OsloTech – som alle er tiltenkt roller som samarbeidspartnere i testarenaen. I tillegg er Oslo Science City med i partnerskapet og vil koble testarenaen inn mot sitt arbeid med å utvikle hele området fra Majorstua til Rikshospitalet til Norges ledende innovasjonsdistrikt.

Av TØI

Next article