Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Elektrifiseringen av kollektivtransporten er i gang
Elektrisk transport

Elektrifiseringen av kollektivtransporten er i gang

Elbuss
Elbuss
Foto: Ruter AS/RedInk Krister Sørbø

Gro Feldberg Janborg

Kommunikasjonssjef, Ruter

Foto: Ruter

115 elektriske busser bidrar til betydelige utslippskutt, renere luft og mindre støy. Nå er også Kongen, som første Nesoddbåt, blitt elektrisk. Dette er viktige steg på veien mot utslippsfri kollektivtransport i 2028.

De 115 elbussene som kjører i Oslo og Akershus utgjør største elbusspark i Norge. Til sammenligning er det cirka 170 elbusser totalt i Norge. Elbussene utgjør om lag ti prosent av bussene som kjører på oppdrag for Ruter. I 2028 skal alle Ruters busser og båter være utslippsfrie. Det er målet Ruter har satt seg, med støtte fra sine eiere Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Allerede i 2020 skal det fossile drivstoffet være fjernet, slik at CO2 utslipp fra driften forsvinner. Trikk og T-bane har i flere år kjørt på sertifisert strøm, så de har ingen utslipp.

Alle busser skal være utslippsfrie i 2028

Det er de tre busselskapene Nobina, Norgesbuss og Unibuss som kjører elbuss for Ruter. De har samarbeidet med Ruter om elbuss i flere år. De første fem hydrogenbussene, med vann som eneste utslipp, kom allerede i 2012. I 2017 startet et toårig testprosjekt med seks elbusser i Oslo. I 2019 kom det 70 nye elbusser i Oslo og 39 elbusser på Romerike. Totalt gir det 120 utslippsfrie busser, og det vil bli flere utslippsfrie busser de neste årene. Allerede i 2020 kommer det 41 nye elbusser i Asker og Vestre Aker. I 2021 og 2022 vil det komme et betydelig antall elbusser i Oslo, og i 2025 vil det komme 128 elbusser i Vestregionen.

De 115 elbussene reduserer CO2 med hele 5500 tonn i året, som tilsvarer årlige utslipp fra 3500 dieselbiler. Dette er verdifullt bidrag til at byens luftkvalitet blir bedre. Flere av de tyngste bylinjene i Oslo kjøres med kapasitetssterke leddbusser, og totalt har Ruter 74 elektriske leddbusser i Oslo og Akershus.

Et vanlig syn i Oslos gater

Unibuss kjører over 60 prosent av all busstrafikk i Oslo, og med 42 elbusser bidrar selskapet til et bedre miljø i hovedstaden. Nobina har satset på 22 elektriske busser på linje 31, som kjører fra Grorud i øst til Fornebu i vest, og frakter 50 000 passasjerer hver dag. Dette er landets tyngste busslinje, målt i antall passasjerer. På Romerike kjører selskapet med 22 elektriske leddbusser på linje 100, med 20 000 daglige passasjerer. Norgesbuss er alene om å kjøre 17 grønne, elektriske, regionbusser på Nedre Romerike. I Oslo har Norgesbuss satset på linje 60 som helelektrisk, med lading av bussene via ladepantograf på Vippetangen.

Bussanlegget til Unibuss på Alnabru er bygget om til Nordens største ladeanlegg for elbuss, med kapasitet på 10 MW strøm. 30 elektriske leddbusser kan lade der samtidig. Foto: Ruter AS/RedInk

Elbussene lader på bussgarasjene, og det benyttes både hurtigladere og saktelading. Bussanlegget til Unibuss på Alnabru er bygget om til Nordens største ladeanlegg for elbuss, med kapasitet på 10 MW strøm. 30 elektriske leddbusser kan lade der samtidig.

Utslippsfrie båter i 2024 

Det er de tre Nesoddbåtene som blir elektriske først. Det har størst betydning på utslipp, da Norges største bilfrie passasjersamband står for 65 prosent av utslippene fra Ruters båttransport. Kongen er første båt som er bygget om til elektrisk drift. Den er nå lastet med batterier på 26 tonn, som tilsvarer batteriene man finner i 20 Tesla’er eller 50 Nissan Leaf. De 2,8 millioner årlig reisende med Nesoddbåtene får nå en utslippsfri og enda mer stillegående reise. MS Dronningen skal bygges om frem til jul, og deretter MS Prinsen.

Det bygges også et landstrømanlegg på Aker brygge med nok strøm til at både øybåtene og hurtigbåtene kan bli elektriske. Ruter har ambisjon om at all båttransport kan være utslippsfri i 2024.

Ruter vet at det er viktig for folk å kunne reise mest mulig bærekraftig, og er derfor opptatt av å tilby kundene den muligheten. Elektrifisering av kollektivtransporten er derfor en god investering i grønn teknologi, som det er viktig og riktig å satse på.

Next article