Skip to main content
Home » Digitalisering » – Takket være teknologien, blir verden mindre
cloud computing

– Takket være teknologien, blir verden mindre

Eva Fors
Eva Fors
Eva Fors, nordeuropeisk sjef for Googles Cloud-enhet. Foto: Google

Fremtiden er digital og løsningene er skybaserte. Google melder at selskapet har store ambisjoner og stiller sterkt i det offentlige nettskymarkedet. 

Vi ser at økt bruk av skybaserte tjenester er en av de store trendene. Flere virksomheter ønsker i dag å flytte sin databehandling over til åpne eller lukkede dataskyer. Kort forklart er skytjenester tilgang til datatjenester via internett til programmer og datafiler som driftes og vedlikeholdes på servere andre steder enn hos deg selv. Som kunde betaler du kun for den kapasiteten du faktisk bruker. 

Google startet i, og er fremdeles, en stor aktør i denne nettskyen. Selskapet sitter dermed på mye kunnskap og erfaringer innen skytjenester som gjør at det stiller sterkt i det offentlig tilgjengelige nettskymarkedet.

– Google har derfor en solid infrastruktur med gode sikkerhetsrutiner, forteller Eva Fors, nordeuropeisk sjef for Googles Cloud-enhet. Fors holder til i Stockholm og har ledet denne enheten i tre år.

– Satsingen Cloud Google er blitt en stor del av vårt bidrag til den digitaliserende trenden, sier hun.

Flere og flere velger å benytte seg av Google Cloud Platform i privat og offentlig sektor i sine bestrebelser for å drive innovasjon for økt verdiskapning og konkurransekraft. Fors opplyser at selskapet har det seneste året sett en solid utvikling innen dette. 

– Det byr på mange muligheter for våre kunder. Kundebasen vår er stor, både lokalt i Norge og internasjonalt. I Europa ser vi en sterk fremgang. Spesielt i Norden ligger vi langt framme. Dette er drevet av et samfunn som er positiv til ny teknologi. Fra sikkerhetssystemer og transport, eller kjøleskap og vaskemaskiner: Alt rundt oss er tilkoblet, forklarer hun.

Bra for miljøet

Google Cloud består av flere tjenester for databehandling, lagring og applikasjonsutvikling som de kjører på Googles maskinvare. Disse tjenestene kan benyttes av blant annet programvareutviklere, administratorer og dem som jobber med IT, enten over det åpne nettet, eller via mer dedikerte nettverksforbindelser. I tillegg er selskapet opptatt av fornybar energi, og bruk av Google Cloud-plattformen gir også en bærekraftig gevinst for de som tar den i bruk.

– Vi investerer i den underliggende infrastrukturen, sier Fors.

Hvis vi ser tilbake til å få ta del i nytten av våre skytjenester, vil også deling av servere med andre nesten alltid bety lavere kostnader, fordi serverne blir mer effektivt utnyttet. Materiell og energiforbruk reduseres, noe som igjen resulterer at det er mer skånsomt for miljøet.

Mange muligheter

Google har indeksert informasjon på internett siden slutten av 90-tallet. Få andre selskap har investert så mye som Google når det kommer til spesialtilpasset maskinvare for skybaserte formål.

– Jeg har jobbet med IT i 25 år, og det var en tid det ikke fantes internett tilgjengelig for alle engang. Man måtte spørre om å få «access», sier Fors.

– Hva vil du si er dine fremste inspirasjoner for endringene som kommer?

– Jeg er veldig positiv til ny teknologi og innovasjon, og ser med optimisme på alle de mulighetene vi nå deltar i utviklingen av, sier Fors entusiastisk.

– Vi har blant annet kommet mye lengre med å løse sykdomsgåter og effektivisert store deler av helsesektoren. Teknologien redder liv.

Fors mener det er viktig at vi utvikler folk som er innsiktsfulle og kjenner hvordan man skal utnytte disse nye mulighetene.

– Teknologien hjelper oss mennesker til å få bedre kvalitet i livene våre. Den hjelper oss å kommunisere i fellesskap. Verden blir mindre takket være teknologien.

Mer kompetanse

– Hvilke muligheter ser du for Cloud i fremtiden?

– Først og fremst større datakapasitet. Det er klart det skapes mer data i dag enn noen gang før, og derfor er det viktig hvordan man velger å anvende disse mot de viktigste målene våre, forklarer hun. 

– Cloud brukes til alt mulig, som i bank- og finanstransaksjoner, i energisektoren, vindkraftverk, og i spillbransjen – det er allerede blitt viktig innen gaming.

– Hva er de største utfordringene din bransje møter på i dag?

– Vi trenger mer og bred kompetanse. Vi må få ledere som forstår ny teknologi, hvordan den kan tilpasses de enkelte virksomhetene og hvordan man bør gå frem for å få løsninger som er til nytte for alle.

I tillegg blir det viktig å få akseptabel datasikkerhet.

– Alle må og skal føle seg trygge på at data ikke misbrukes, sier Fors.

Av Julie Malvik

Next article