Home » Digitalisering » Skyet fremtid gir lysere utsikter
cloud computing

Skyet fremtid gir lysere utsikter

Foto: Getty Images

Den digitale fremtiden ligger i skyene. Galopperende datamengder, analysemuskler og innovasjonskraft er årsaker. Men frykten for å velge feil slik at virksomhetens data blir bundet til én aktør, holder mange tilbake. Svaret er hybride multiskyløsninger.

Undersøkelser viser at kun 30 prosent av data og tjenester er flyttet til skyen. Det er litt som at 80 prosent av musikken vi lytter til fortsatt skulle komme fra CD-plater, og bare 20 prosent fra Spotify eller andre nettløsninger. Selv om mesteparten av virksomhetenes data ennå ikke er flyttet til skyløsninger betyr ikke det at skyløsninger bare er for de få. Skyløsninger er definitivt kommet for å bli.

Skymarkedet vokser raskt. Ifølge Forbes hadde offentlige skyløsninger en samlet markedsstørrelse på 182 milliarder dollar i 2018, og er forventet å vokse til 331 milliarder dollar innen 2020.

Havner bak i køen

Alle store IT-aktører oppgir at alle nye løsninger først vil komme på skyplattformer før eventuelle andre plattformer prioriteres. Det griper dermed direkte inn i virksomheters innovasjonsmuligheter. De som ikke er i skyen står lenger bak i køen for bruk av ny teknologi.

Viktigere for de fleste er nok at verdien av data avhenger av mulighetene til å nyttiggjøre dem i analyser. Data som ikke ligger på en skyløsning – enten den befinner seg på egne servere i egen kjeller, eller i en privat eller åpen skyløsning – lar seg ikke like enkelt analyseres og nyttiggjøres. Verdien av eksisterende data, vil sammen med nye data – blant annet gjennom tingenes internett, internasjonaliserte handelsløsninger, også videre – ha vist skyløsningenes fortrinn.

De fem største skyleverandørene er for øyeblikket Alibaba, Amazon, IBM, Google og Microsoft. Alle med hver sine særegenheter og egenskaper. Ingen er best på alt. Det gjelder også blant små og store selskaper i IT-sektoren.

Ulike løsninger for ulike behov

Hvilken av skyløsningene som egner seg best avhenger av kundens behov og preferanser. IBM har derfor tilpasset sin strategi og utviklet en løsning hvor kundene kan ha noe av sine data lagret privat, og noe plassert i ulike offentlige skyløsninger – samtidig som de er koordinert gjennom én felles løsning. Det er dette som kalles en hybrid-multiskyløsning. Dette ivaretar eksisterende investeringer i tradisjonell IT, samtidig som det legger til rette for fremtidig behov for skybaserte tjenester.

Dessuten har ulike virksomheter gjerne helt ulike behov. Ikke alle kan presses inn i én og samme sky. Dagens skyløsninger har ulike styrker og svakheter. Målet må være å legge til rette for at man kan bruke flere samtidig og utnytte det beste fra hver enkelt sky.

Av Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM Norge

Neste artikkel