Home » Digitalisering » Skal din virksomhet anskaffe nytt HR-system?
Digitalisering

Skal din virksomhet anskaffe nytt HR-system?

Foto: Getty Images

Det er mange leverandører og mye å sette seg inn i før du anskaffer et nytt HR-system til virksomheten. Markedet for HR-systemer utvikler seg i et høyt tempo, og har blitt en egen bransje. I denne artikkelen får du noen konkrete tips til hva du skal tenke på ved anskaffelse av et nytt HR-system.

I dag har vi et mer helhetlig og strategisk syn på HR som en muliggjører for utvikling og styrking av innovasjon og ferdigheter i virksomheten. I tillegg setter digitalisering preg på flere og flere bransjer og markeder. Derfor får også digitalisering av HR  økende oppmerksomhet fra toppledelsen i både små og store virksomheter. Det å ha et godt HR-system blir rett og slett avgjørende for å lykkes.

Hva hjelper et moderne HR-system deg med?

HR-systemer setter virksomheten i stand til å få oversikt over HR-data. Dette er en av de viktigste driverne for å anskaffe nytt HR-system, spesielt blant førstegangskjøperne.

Innføringen av GDPR er også en viktig trigger for valg og anskaffelse av nytt HR-system. Det gir deg bedre kontroll over persondataene i virksomheten.

Leverandører av HR-systemer har utviklet funksjonalitet som muliggjør lagring og håndtering av persondata i samsvar med GDPR og norsk personvernlovgivning. Selv om GDPR nå er innført, er ikke arbeidet sluttført for virksomhetene. Dette er et kontinuerlig arbeid som må vedlikeholdes fremover.

Hva er viktig å tenke på før du anskaffer et nytt HR-system?

Et viktig element å tenke på for virksomheter som står foran anskaffelse av nytt HR-system er å forstå hvordan leverandørene jobber i samarbeid med sine partnere. Det kan bety at du gjerne må forholde deg til flere aktører, både i anskaffelsesfasen og i prosjekt- og implementeringsfasen.

Et annet viktig utviklingstrekk er at det nå er en større andel internasjonale systemleverandører i det norske markedet. Det skyldes spesielt de fordelene og den fleksibiliteten skyløsninger gir, som mer fokusert på prosess og funksjonalitet enn lokal leverandørforankring. Denne trenden blir forsterket gjennom nisjeløsninger som er tilgjengelig online og kan implementeres av kunden selv.

Markedet for HR-systemer er i dag dominert av skybaserte løsninger. Fordeler med slike løsninger er:

  • fleksibilitet
  • tilgjengelighet
  • lavere totalkostnader
  • skalerbarhet
  • smidig utviklingsprosess
  • jevnlige oppgraderinger
  • ny funksjonalitet

Selve den tekniske plattformen er irrelevant for skykunder så lenge den er stabil og gir god nok ytelse. Det som betyr noe er hvilke tjenester som er inkludert, og hvordan prisen blir kalkulert.

HR-medarbeidere trenger ikke å være programvareutviklere, men det er et behov for teknisk forståelse og ferdigheter med tanke på konfigurasjon i HR avdelingen.

Ønsker du å vite mer om HR-systemer, ta kontakt med HR Norge på e-post [email protected], eller telefon 22 11 11 22.

Av Anne Lian, seniorrådgiver HR Norge

Neste artikkel