Skip to main content
Home » Digitalisering » Ikke la teknologien løpe fra deg
Digitalisering

Ikke la teknologien løpe fra deg

Kolleger holder pokal
Kolleger holder pokal

Ledere som vil skape vellykkede endrings- og digitaliseringsprosesser, må oppdatere sin egen kunnskap og sørge for å motivere, utvikle og ivareta medarbeiderne sine.

– Digitalisering er på alles lepper. Det snakkes om at bedriftene utfordres av nye konkurrenter, at markedene endrer seg og at kundene ikke er like lojale som før. Det er heller ikke lett å finne unge ansatte med attraktiv kompetanse. Lederne opplever et press fra nærmest alle kanter, sier Anne Stokke, som er daglig leder i Mindshift.

Hun peker på at mange ledere er opptatt av hvilke muligheter teknologien kan åpne for, men fokuserer for lite på å bygge organisasjonens evne til å utnytte den.

– Teknologi har gitt oss helt fantastiske muligheter, men stiller samtidig store krav til endring. Det er mye snakk om maskinlæring. Det handler om læring, men det er ikke bare maskinene som må lære. Vi i Mindshift mener den største utfordringen ikke er teknologien i seg selv, men de ansattes kompetanse til å utnytte de mulighetene som teknologien gir. Til syvende og sist handler det om folk, fortsetter Stokke. 

Stykk opp elefanten

Ofte er det små og konkrete problemstillinger som kan løses ganske enkelt, uten å måtte foreta store investeringer eller starte nye, kompliserte prosjekter.

Anne Stokke

Daglig leder og forretningsutvikler i Mindshift

Foto: Eir Bue

– Å løse de mindre problemstillingene først, kan være et bra sted å begynne. Mange konsulentselskaper ønsker å starte med blanke ark. De utarbeider avanserte strategier og lager lange utviklingsløp ute hos kundene, mens det kundene kanskje trenger hjelp til, er hva de skal gjøre i morgen. Vi leter alltid etter muligheter for å skape rask endring som gir resultater. Det er en smart tilnærming.

Toppledere med for lite digital kompetanse

Mange ledere har ikke forstått hva digitalisering egentlig dreier seg om. De snakker mye, men det blir ofte bare overskifter. De har for stor avstand til det som skjer i organisasjonen, de har sin styrke på andre områder og mangler i stor grad digital forståelse.

– Fagpersoner er sjeldent ledere. De er ofte mellomledere, men nesten aldri toppledere. Mange toppledere har for liten kompetanse på digitalisering, og omgir seg kanskje også for mye med et ledersjikt, som heller ikke har den nødvendige kompetansen. De forstår ikke konsekvensene av digitalisering og de forstår heller ikke hva som skal til for å utnytte bedriftens data på en bedre måte, for eksempel ved å ta i bruk Big Data, og da går de glipp av mange muligheter, sier hun.

Stor konkurranse om de riktige hodene

Tidligere var det stort sett bare IT-selskaper som var ute etter personell med IT-kompetanse. Dette har forandret seg. I dag knives det om denne typen kompetanse i nesten alle bransjer, både i privat og offentlig sektor. Derfor kan det være utfordrende både å tiltrekke seg og å beholde medarbeidere med riktig fagkompetanse.

– Mange organisasjoner klarer nok å skaffe de riktige hodene ved å tilby gull og grønne skoger, men hvis de ikke innfrir det de lover, så slutter folk, og derfor er det også stor turn-over.

Suksessformelen

Ledere som vil lykkes med digital transformasjon, må oppgradere kunnskapen sin, slik at de virkelig forstår hva dette dreier seg om. De må arbeide med kultur i egen organisasjon og systematisk bygge organisasjonens kompetanse og evne til å utnytte mulighetene.

Av Tom Backe

Next article