Home » Digitalisering » Hvordan bruke kunstig intelligens til å forbedre eiendomsregisteret og automatisere byggesaksbehandling?
Sponset

Den problemstillingen prøver man å løse gjennom et spennende forskningsprosjekt som har mottatt støtte fra Regionalt forskningsfond i Agder.

Ideen om å bruke digital teknologi for å løse utfordringer knyttet til eiendomsinformasjon og forvaltning ble født da representanter fra Kartverket, Kristiansand kommune og Norkart helt uformelt begynte å diskutere utfordringer og muligheter innen geomatikkfeltet.

– Det er rart hvordan noen løse tanker fra en prat over kaffekoppen kan ende opp i et forskningsprosjekt som dette, smiler Alexander Salveson Nossum. Han arbeider til daglig i Norkart og er prosjektleder for forskningsprosjektet som går under navnet KartAi. Prosjektet har nylig fått en støtte på 2,5 millioner kroner fra Regionale forskningsfond i Agder.

Målet med prosjektet er å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker. 

Automatisk oppdatering av eiendomsregisteret

Enkelt forklart tar prosjektet utgangspunkt i at eiendomsregisteret, som gjerne omtales som matrikkelen, noen ganger har hull og mangler. Årsakene er sammensatte, men et illustrerende eksempel kan være at små bygg på mindre enn 50 kvadrat kan oppføres uten søknad, og dermed blir de ikke med i matrikkelen. Siden kommunene benytter matrikkelen som informasjonskilde og beslutningsgrunnlag for sin byggesaksbehandling, kan utfallet i byggesaker i noen tilfeller bli feil. Et eksempel på dette er at uregistrerte bygningsendringer medfører feil utregning av eiendommens utnyttelsesgrad. Det kan få stor betydning for byggesaksbehandlingen.

– Samtidig har vi mengder av informasjon fra ulike datakilder som nasjonal geografisk infrastruktur, flyfoto, laserpunktskyer og innbyggerinformasjon. Denne informasjonen ønsker vi å bruke som grunnlag for å skape algoritmer som klarer å identifisere bygninger og kan lage automatiske forslag til forbedring av matrikkelen. Vi ønsker også å bringe informasjonen videre til den som besitter eiendommen for å bekrefte informasjonen. Dette kan også skje automatisk, for eksempel via en chatbot, eller en app der vi spør om det stemmer at du har oppført eller revet en liten bygning på eiendommen, forklarer han.

Initia-tiv takere Terje Nuland, Alexander S. Nossum, Ivar Ove-land, Lars Fredrik Gyland. Foto: Kart AI.

Forbedret kost/nytte-ratio for fremtidige kartleggingsprosjekter

– Prosjektet har et stort potensial for Kartverket og fremstår som en sandkasse hvor en kan teste ut metodikker for å heve kvaliteten på nasjonale løsninger, sier Ivar Oveland i Kartverket. Først og fremst matrikkelen, men også i nasjonale kartløsninger. Et av KartAi-prosjektets store fortrinn er at den utnytter datamaterialet fra flere ulike datakilder og tidsepoker. Verktøyene som vi utforsker har potensiale til å heve utnyttelsesgraden til det innsamlede datamaterialet. Dette vil sikre en forbedret kost/nytte ratio for fremtidige kartleggingsprosjekter. Hvert år kartlegges det for rundt 60 millioner kroner gjennom Geovekstsamarbeidet, så effekten av en bedre utnyttelsesgrad kan være stor.

Et åpent samarbeid med likestilte partnere

Prosjektet er et åpent samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kartverket, Norkart AS og Universitetet i Agder. Åpent og tverrfaglig samarbeid er sentralt i prosjektet, og flere samarbeidspartnere utover de formelle er involvert, deriblant Egde, Bitmesh og Blom. Kristiansand kommune ser verdien av å være med fordi det kan gi fremtidige gevinster i form av forenklet saksbehandling. Terje Nuland, som er geodataleder i Kristiansand kommune, forteller at det på lengre sikt er et mål at hele søknadsprosessen skal bli automatisert, slik at du kan få svar på søknaden din maskinelt med en gang:

– Når vi har kommet i mål med dette prosjektet er vår ønskekommentar i 2023 følgende: «Det foregår en rettferdig, rask og riktig saksbehandling i Kristiansand. Geodatasjøen og samspillet mellom ekte innbyggere og kunstig intelligens skaper de beste kartbaser og eiendomsregister. Dette sørger for rask, riktig og rettferdig saksbehandling, digitalt og demokratisk.»

– Samarbeidspartnere bidrar med kompetanse for å skape ny metodikk og kunnskap, målet er fremtidige gevinster i form av bedre datagrunnlag og mer digitalt demokrati rundt datagrunnlaget i offentlig saksbehandling, tilføyer Salveson Nossum.

Prosjektet bærer navnet «KartAI – Digital, demokratisk og automatisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret» og skal løpe fra 2021 til 2023.

Du kan lese mer om prosjektet og resultater her.

Tekst: Tom Backe

Neste artikkel