Skip to main content
Home » Digitalisering » En testlab for ansvarlig kunstig intelligens
Kunstig intelligens

En testlab for ansvarlig kunstig intelligens

Over hele Norge finner vi virksomheter jobber med prosjekter som bruker kunstig intelligens (KI) for å forandre måten vi lever, samhandler og jobber på. Datatilsynet ønsker å støtte denne innovasjonen, samtidig som vi sikrer at produktene og tjenestene som utvikles ivaretar hensynet til personvernet og gir fordeler for publikum og samfunnet som helhet.

Catharina Nes

Fungerende avdelingsdirektør, Avdeling for tilsyn, analyse og sikkerhet i Datatilsynet

Vi starter derfor nå, med støtte fra regjeringen, en regulatorisk sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Her kan bedrifter få prøvd ut sine tekniske løsninger før de slippes på markedet.

Holdninger til personvern

Personvern og innovasjon blir av og til fremstilt gjensidig utelukkende. Dette mener vi er en misforståelse. Tvert imot så kan dårlig ivaretatt personvern i utviklingen av kunstig intelligens hemme graden av innovasjon. En vellykket utvikling og implementering av kunstig intelligens er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig.

Vi gjennomførte nylig en undersøkelse om nordmenns holdninger til personvern. Tallene viser at nordmenn har høy tillit til offentlige virksomheter, og svært lav tillit til selskapene bak sosiale medier, søkemotorer og meldingstjenester.

Undersøkelsen viser at hvem vi deler hvilke data med, er helt sentralt for vår delingsvillighet. Det er derfor uhyre viktig at både offentlige og private virksomheter gjør seg fortjent til vår tillit. Å utvikle kunstig intelligens i samsvar med personvernregelverket vil bidra til at man oppnår den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale. For norske bedrifter vil godt personvern være et konkurransefortrinn.

Gratis og profesjonell veiledning

Datatilsynets sandkasse skal tilby gratis og profesjonell veiledning til en håndfull selskaper, av forskjellige typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer. Vi vil tilby et miljø der virksomheter kan teste nye konsepter og teknologi og få råd om hvordan de kan bygge inn hensynet til personvern i alle utviklingsfaser av nye KI-baserte løsninger.

Vi regner med at mange av produktene og tjenestene som utvikles i sandkassen vil ligge i forkant av innovasjon og at det derfor vil foreligge reell usikkerhet knyttet til hvordan regelverket faktisk skal brukes. Gjennom deltakelse i sandkassen vil virksomheter og Datatilsynet sammen identifisere utfordringer og uklarheter i regelverket. Denne kunnskapen vil danne basis for veiledning fra Datatilsynet og for utarbeidelse av bransjenormer som vil kunne bidra til å heve innovasjonstakten ute i relevante miljøer.

Avdekker svakheter

Vi håper at sandkassen skal bidra til å senke fallhøyden og risikoen forbundet med utvikling av nye KI-løsninger. Deltagelse i sandkasse vil gi mulighet til å avdekke eventuelle svakheter og sårbarheter ved en løsning på et tidlig stadium i prosessen. Deltakere kan da endre eller i verste fall trekke løsningen fra videre utvikling før de har investert for mye tid, innsats og penger.

For Datatilsynet vil en regulatorisk sandkasse bidra til å øke vår forståelse for nye teknologiske løsninger. Vi vil få innblikk i og mulighet til å påvirke utviklingsprosesser som har stor betydning for personvernet når kunstig intelligens blir mer og mer utbredt.

Vi har som mål å åpne sandkassen for søknader før jul. Vi vil nå starte dialogen med interessenter der ute for å høre hvor skoen trykker og hvordan sandkassen bør innrettes for at den skal oppleves mest mulig relevant og nyttig. Sandkassen er et eksperiment både for oss og for de som deltar. For at den skal bli en suksess er vi avhengig av at vi er nysgjerrige på hverandre og ønsker å lære mest mulig av hverandre.

Av: Catharina Nes, Fungerende avdelingsdirektør, Avdeling for tilsyn, analyse og sikkerhet i Datatilsynet

Next article