Skip to main content
Home » Digitalisering » Digital transformasjon er mer enn digitalisering
Digitalisering

Digital transformasjon er mer enn digitalisering

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Handler om innovasjon. Gjennom å digitalisere produkter og prosesser bygger man en viktig pilar for å drive digital transformasjon, men digital transformasjon handler om mer – det handler om å innovere.

Til stadighet hører man om hvilket forrykende tempo utviklingen av teknologi har, og med dagens tempo ser man at det skjer store endringer i hvordan man forstår både teknologi og forretning. 

For 50 år siden var gjennomsnittlig levetid for et Fortune 500 selskap 75 år, i dag er det mindre enn 15 år. Denne endringen skapes av flere faktorer, og innovasjon og utvikling er to sentrale drivere. La oss se på noen viktige tema rundt hvordan man kan forberede seg på fremtiden:

Digitalisering handler om innovasjon

Digitalisering og digital transformasjon er to ord som ofte brukes litt om hverandre, og med et noe uklart skille. Når man i dag jobber for å effektivisere og optimalisere bedriften, betyr dette i stor grad at man ønsker å automatisere noen manuelle oppgaver. Det er litt som å gå fra å sende faktura i brev, til å bruke e-faktura. Det er samme jobben som blir gjort, bare mer effektivt og med færre feil. Gjennom å digitalisere produkter og prosesser, bygger man en viktig pilar for å drive digital transformasjon, men digital transformasjon handler om mer – det handler om å innovere.

Innovasjon skaper muligheter

Uten innovasjon har vi ikke gjort mer enn å «sette strøm på boka», «byttet kontanter med plastkort» eller «bytte brev med e-post». Dette i seg selv er jo en form for innovasjon, men innovasjon i digital transformasjon handler om hvordan man kan skape nye forretningsmuligheter. Det kan for eksempel være å digitalisere kontanter og lage en betalingsløsning, som med tiden blir en av de viktigste chat-plattformene mellom generasjoner. Ikke fordi det var intensjonen, men innovasjon skaper muligheter. Det er denne formen for innovasjon og evne til å snu seg rundt som skaper utviklingen og endringstakten vi ser i dag. Slike løsninger utvikles når ansatte får være skapende og kreative. Digital transformasjon skaper ikke bare verdi til bedriften – men også til hvert enkelt individ fordi vi skaper nye løsninger som kan skaleres, og hjelpe oss å løse problemer mer effektivt, som igjen frigjør tid og kapasitet til å være mer kreativ.

Kommer ikke av seg selv

Men innovasjon kommer ikke av seg selv. Villigheten og ønsket om å innovere og skape, drives frem av kultur. Organisasjonskulturen man bygger internt, vil kunne være med på å oppfordre til både innovasjon og endringsvilje. Eksempelvis har Microsoft, siden tidlig 2014, jobbet med å skape en kultur som oppfordrer til et «growth mindset». Dette fostrer en læringskultur som igjen skaper og driver kontinuerlig innovasjon. Det kulturelle aspektet har vært en viktig driver for at Microsoft har klart å tilpasse seg den utviklingen som skjer i markedet.

I dag er endring den eneste konstanten. For at man skal være klar for det som kommer må man anerkjenne viktigheten av hvilken driver kultur er. Organisasjonskulturen er det som skal støtte og fremme innovasjon og kreativitet. Men for å kunne innovere og skape forretningsmuligheter på nye områder, altså drive frem digital transformasjon, må man først ha gått opp stien med digitalisering.

Av Christian Sætre, Director Marketing Microsoft Norway

Next article