Skip to main content
Home » Businessguiden » Merverdiavgift – hva er vitsen?
Businessguiden

Merverdiavgift – hva er vitsen?

Foto: Getty Images

Merverdiavgiftssystemet er til for å skaffe staten inntekter, og fordi det gjelder alle bedrifter bør det innrettes så enkelt som mulig. I grove trekk er det slik at for avgiftspliktige virksomheter så skal ikke merverdiavgiften utgjøre en kostnad.

Dette løses ved at når en avgiftspliktig virksomhet fakturerer så legges det på mva. Mottaker, som også er avgiftspliktig, fradragsfører denne i sin helhet. Og slik går det frem til forbruker (som ikke har fradragsrett) eller til en virksomhet som ikke har fradragsrett, for eksempel en tannlege eller en boligutvikler.

Inntekten ligger i sluttleddet

Statens inntekter ligger altså i sluttleddet, når du og jeg kjøper melk og brød i butikken og når tannlegen kjøper inn utstyr til tannlegekontoret. I tillegg får staten noe inntekter når avgiftspliktige virksomheter gjør anskaffelser det ikke er fradrag for, for eksempel personbiler eller utgifter til julebord.

Men, når inntekten ligger i sluttleddet, hva er da poenget med å belaste hele næringslivet med et system hvor merverdiavgift skal kreves opp og fradragsføres når hele poenget med avgiften er at den ikke skal utgjøre en kostnad for de som omfattes.

Et sisteledds-system

Kan man ikke bare fjerne hele merverdiavgiften og heller gå over i et sisteledds-system, så kan man beholde avgift på det som uansett ikke er fradragsberettiget, for eksempel personbiler.

Lønner det seg å fjerne systemet med merverdiavgift og heller gå over til et sisteledds-system?

Tja, det er ikke godt å si. Ser man på de fullt ut avgiftspliktige virksomhetene må merverdiavgiften fremstå som et nærmest meningsløst system av «inn og ut». Alt skal telles, redegjøres for, rapporteres. Regnskapsførere, revisorer skal passe på at alt går riktig for seg, og advokater skal konsulteres for å passe på at det ikke har skjedd en eller annen feil.

Helt gratis er det ikke – staten blir ikke rikere og de næringsdrivende får regningen. Joda, det er mulig det ikke er fradragsrett for julebordet, så staten får noen 1000-lapper der, men det er småtterier.

Mindre arbeid for alle

Ser man på staten selv så er det massevis av ansatte som passer på at alt går riktig for seg, det gjennomføres bokettersyn og så videre for å passe på at avgiftspliktige virksomheter krever opp merverdiavgift som mottakeren av regningen får fradrag for. Skulle man være så uheldig å glemme å kreve opp mva, blir man ilagt en rente – joda, da får staten en inntekt der også. Staten utsettes også for svindel, det er bare å google VAT-Fraud så får man opp svimlende beløp, det er sikkert ikke noe bedre i Norge.

Så hvorfor ikke droppe hele greia, innføre et sisteleddssystem, hvor de privatpersoner og virksomheter som ikke er registrerte får faktura med mva. De ting som selges hvor det ikke er fradrag, som for eksempel julebord og personbiler, faktureres alltid med mva. Effekten blir den samme som i dag, men bare ekstremt mye mindre arbeid for alle, og muligheten for svindel forsvinner.

Av Jørgen Bull og Anniken Ramse Arntzen

Next article