Home » Businessguiden » Kontoret etter korona
Businessguiden

Kontoret etter korona

Vidar Fiskum, Fagsjef i Norsk Eiendom. Foto: Sturlason/Norsk Eiendom

Uttalelsene spriker og det er vanskelig å vite hvem som spår rett om fremtidens arbeidsliv etter korona. – Norsk Eiendom ønsker en faktabasert debatt. Derfor har vi undersøkt hvilke varige endringer vi kan forvente oss i bruk og behov for kontorlokaler, sier fagsjef i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Vidar Fiskum.

Norsk Eiendom er bransjeforening for mer enn 240 eiendomsaktører. Deres medlemsbedrifter utvikler og tar vare på kontorlokaler og andre arbeidsplasser over hele landet. De har hentet inn kunnskap fra virksomheter som leier slike lokaler og arbeidstakere. Fagsjefen peker på at det etter en periode med utstrakt bruk av digitale verktøy for arbeid og samhandling har satt sine spor.

– Vår undersøkelse viser en klar endring. Hele fire av fem kontormedarbeiderne sier de vil ha hjemmekontor én eller flere dager i uka. Hjemmekontoret er kommet for å bli, sier Fiskum.

Kan påvirke produktiviteten

Digitaliseringen har gjort arbeidstakeren friere i når og hvor hun kan utføre sine oppgaver. Et fremtidscenario kan være at når hun en sjelden gang er innom kontoret, møter hun likevel ikke sine kolleger. De sitter jo hjemme. 

– I verste fall kan vi miste den daglige kontakten med kolleger og fagmiljø, og det kan påvirke produktiviteten og kvaliteten på arbeidet. Vi må tenke nytt i utformingen av fremtidens arbeidsplass for å unngå et slikt scenario. Det vil kreve en ekstra innsats fra både arbeidsgiverne og eiendomsbransjen som leier ut kontorlokalene, sier fagsjefen.

Valg av kontorlokaler

– Det store spørsmålet nå er hvor store kontorlokaler vi trenger fremover. Mange har allerede konkludert med at med mer hjemmekontor vil behovet for kontorlokaler gå ned, men dette er ikke gitt. Selv om flere fremover skal inn i kontorlandskap uten faste plasser, er ikke disse nødvendigvis egnet for den digitale arbeidsformen vi nå har tilegnet oss, sier Fiskum. 

Han peker på at det like gjerne kan bli en økning i arealbehov per ansatt, fordi det blir behov for flere rom tilrettelagt for digitale møter eller samarbeid. Det må også tas høyde for at hjemmekontorbruken ikke sprer seg jevnt over uka, og at kontoret likevel må ha plass til de fleste ansatte samtidig.

– Arbeidsgiver bør fokusere på de egenskapene ved kontorlokalene som bygger opp under sosialt samhold og kompetanseutvikling blant sine ansatte, samtidig som man kan finne arbeidsro og sikre produktivitet, understreker fagsjefen.

Av Naomi Ichihara Røkkum

Neste artikkel