Skip to main content
Home » Businessguiden » Et styrket, digitalisert reiseliv etter pandemien
Businessguiden

Et styrket, digitalisert reiseliv etter pandemien

– Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse har tre av fire reiselivsbedrifter gjort tilpasninger i produktet for å tiltrekke seg lokalmarkedet, utover å tilpasse smitteverntiltak, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Reiselivet er en av de næringene som ble først, hardest og lengst rammet av koronakrisen. Helt siden mars 2020 har reiseliv, inkludert servering og uteliv, gått gjennom flere runder med nedstengning, sterk begrensning på drift og tilgang på gjester. Men selv i en hundreårskrise har reiselivet vist stor evne til å være omstillingsvillige, og vil på sikt komme styrket ut av pandemien.

Da landet stengte grensene snudde bedriftene seg til nordmenn i nærmiljøet. Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse har tre av fire reiselivsbedrifter gjort tilpasninger i produktet for å tiltrekke seg lokalmarkedet, utover å tilpasse smitteverntiltak. I den omstillingen har bransjen tatt i bruk digitale verktøy for å nå gjestene.

Serveringsstedene har laget kreative kampanjer for å fremme takeaway eller matkasser med lokalproduserte råvarer, som en kan forberede selv via digitale kurs. Når vi nå endelig kan gå på restaurant igjen kan man bestille mat via mobilen og en QR-kode som kan bedre smittevern.

Opplevelsesbedrifter har tatt sine digitale gjester med på flotte naturopplevelser hjemme fra stua. Hotellbransjen har utviklet nye verktøy for heldigitale eller hybridkonferanser. På flere av landets populære skisteder og hoteller er det blitt lansert «hytte- eller hotellkontor»-pakker, som har muliggjort en ny digital arbeidshverdag kombinert med flotte fritidsopplevelser.

Bærekraft står i sentrum

Mens store deler av samfunnet har vært stengt, har destinasjonsselskaper holdt utenlandske gjester varme gjennom sosiale medier. For nå som samfunnet gradvis gjenåpnes skal både nordmenn og utenlandske gjester reise i Norge igjen. Derfor har reiselivet også tenkt omstilling i lengden.

En oversikt fra april hos Innovasjon Norge viste at 240 reiselivsbedrifter høsten 2020 søkte om til sammen 237 millioner kroner i deres omstillingsordning. I andre runde har 600 bedrifter søkt om til sammen 890 millioner omstillingskroner, og regjeringen har nå fylt på ordningen en tredje gang. I mange av disse prosjektene står utvilsomt digitalisering og bærekraft i sentrum.

En av fremtidens viktigste jobbskapere

Selv etter et år med krise, er lysten i reiselivet til å drive, ønsket om å lykkes og målet om å skape arbeidsplasser og verdier, større enn frykten for å mislykkes. Og grunnlaget for det er lagt gjennom omstilling i korona.

Før pandemien var reiselivet en av verdens raskest voksende næringer. Én av fem nye jobber ble skapt innen reiseliv på verdensbasis. Nå skal vi ta tilbake posisjonen som en av fremtidens viktigste jobbskapere.

Av Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Next article