Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Private investorer er stabile bærekraftsaksjonærer
bærekraft

Private investorer er stabile bærekraftsaksjonærer

Kristin Skaug, Daglig leder i stiftelsen AksjeNorge. Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven Studio

For noen få år siden var det kun fem til seks aksjer som ble kategorisert som bærekraftige eller grønne. I dag har vi over 60 selskaper der forretningsmodellen til selskapet er grønn eller har fokus på ESG-faktorene.

De siste to årene har vi fått et merkbart skifte mot det grønne på børs. Stadig flere nye selskaper leverer løsninger for et mer bærekraftig næringsliv. Mange av disse nye selskapene har ambisiøse vekstplaner og stort behov for kapital. Også eldre selskaper endrer forretningsmodellen og har nye vekstplaner, ofte for egne datterselskaper. Da er det naturlig å søke notering på børs for bedre tilgang på kapital fra nye aksjeinvestorer og obligasjonsinvestorer. Og investorene har definitivt vært der gjennom pandemien.

Over 62 000 nye aksjonærer i 2021

I første kvartal 2021 begynte rekordmange, 38 000 nye nordmenn, å investere på Oslo Børs. Mange av disse nye aksjonærene valgte å investere i grønne aksjer. REC fikk et kraftig hopp i antall aksjonærer i begynnelsen av 2021. I samme kvartal ble også Aker Horizons notert og fikk over 15 000 nye aksjonærer første børsdag.

Hver tiende krone er i bærekraftige aksjer

Med en litt raus sortering av selskapene notert på børsens ulike markedsplasser, er hver tiende krone på børsen investert i grønne aksjer. De fleste av de 60 grønne aksjene er notert på Euronext Growth. Markedsverdien på disse grønne aksjene utgjør omtrent ti prosent av børsens totale markedsverdi. Nedenfor ser du de grønne aksjene med flest aksjonærer og utviklingen de siste fire kvartalene:

Kapitalen

Det er ofte store forskjeller på hvor mye nordmenn investerer i ulike selskaper og sektorer. Når vi sorterer på hvilke grønne aksjer privatpersoner eier mest i kronemessig, er det mange av de samme som over. Generelt ser vi at kvinner investerer i snitt for betydelig lavere beløp i de nye selskapene, enn i de mer etablerte.

Gjennomsnittlig aksjeportefølje fordelt på alle aksjer og alle privatpersoner er omtrent kr 305 000. Aldersmessig er antallet aksjonærer rimelig jevnt fordelt, men med de i alderen 40-54 år som den største gruppen med aksjonærer i alle aksjene. Selv om veksten i aksjonærer under 40 år er størst, er det fortsatt slik at de eldste har størst aksjeformuer.

Kjønnsmessig er det størst kvinneandel blant aksjonærene i Tomra, Bonheur, Borregaard, Vow Green Metals og Vow, med henholdsvis 32 til 24 prosent kvinneandel.

Aksjer er langsiktig sparing

Nettopp fordi mange av selskapene innen det grønne er selskaper operer i umodne markeder eller i vekstmarkeder, er det fortsatt stor usikkerhet om, og eventuelt når, selskapene vil være lønnsomme. Som investor er det derfor viktig å være klar over at å investere i en del av disse nye selskapene medfører også vesentlig høyere risiko enn i en rekke mer etablerte selskaper. Allikevel har notering på Euronext Growth gitt flere investorer muligheten til å komme inn i selskapene i en tidligere fase.

Vi har i år sett at en del av de grønne aksjene har opplevd kraftige børsfall. Allikevel er det aksjer som opplever medvind og rekordnoteringer. Det å sikre god spredning på ulike aksjer er med på å bidra til å redusere risikoen i porteføljen.

Den største feilen nybegynner-aksjonærer gjør, er nettopp det å handle aksjer uten en tydelig plan eller å sikre tilfredsstillende risikospredning. Det er også viktig å sette seg inn i hvordan selskapene skal tjene penger på sikt, hvilke utviklingsplaner de har og om de evner å levere på forespeilede planer. Slik informasjon finner du i prospekt og kvartalspresentasjoner på selskapenes nettsider merket Investor.

Forbehold: Husk at investeringer i aksjer medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Skrevet av Kristin Skaug, daglig leder i stiftelsen AksjeNorge

Next article