Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Hjelper kommunene med stedsutvikling
bærekraft

Hjelper kommunene med stedsutvikling

Nesna kommune ser frem til å innarbeide rådene fra prosessen i sine planer og ta fatt på konkrete tiltak som vil gjøre Nesna attraktivt. Foto: Nesna kommune

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund får statlig støtte for å hjelpe norske kommuner med bærekraftige stedsutviklingsprosesser.

– Vi ser på kommunen som den viktigste endringsagenten for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vår erfaring er at stedene som lykkes med sin stedsutvikling preges av politisk vilje, gode og realistiske visjoner, og et reelt samspill med befolkning og næringsliv, sier fagansvarlig og arkitekt MNAL, Lise Larstuvold i Bylivsenteret.

Lise Larstuvold

Fagansvarlig og arkitekt MNAL

Sosiale og klimavennlige liv

Bylivsenteret er en del av Norske arkitekters landsforbund og bistår kommuner i deres egne bærekraftige stedsutviklingsprosesser. Målet er å skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. Senteret mottar støtte over statsbudsjettet og skal gi råd som er i tråd med statlige retningslinjer.

Det siste året har senteret blant annet jobbet tett sammen med Nesna, Sortland, Vikeså, Rollag og Verdal. Til sammen har de bistått over 50 kommuner de siste fem årene.

– Det vi da som regel gjør, er å hjelpe kommunene med å gjennomføre det vi kaller for parallelloppdrag. Det er en åpen prosess hvor flere arkitektgrupper arbeider parallelt med å se på utviklingsmulighetene i et område. På den måten kan oppgaven bli belyst fra flere synsvinkler samtidig. Gruppene kan også utveksle tanker og erfaringer underveis, både seg imellom og med oppdragsgiver, befolkning, næringsliv og andre involverte, sier Larstuvold.

Et bærekraftig samfunn

Nylig besøkte hun Nesna, der den lokale entusiasmen er stor for å gjøre stedet bedre for innbyggere, næringsliv og besøkende. Der tegner arkitektene et fremtidsbilde som vektlegger bærekraftige løsninger, både ressursmessig og økonomisk. Sammen skal de finne de viktigste strategiske grepene for at Nesna skal kunne utvikles til et bærekraftig samfunn. Kommunen ser frem til å innarbeide rådene fra prosessen i sine planer og ta fatt på konkrete tiltak som vil gjøre Nesna attraktivt.

– Det er fint at Nesna setter i gang stedsutvikling med hjelp fra Bylivsenteret og dyktige arkitektgrupper. Det er akkurat slike prosesser vi bistår norske kommuner med. Stedsutvikling er viktig for å få til god og bærekraftig samfunnsutvikling, sier Lise Larstuvold. 

Next article