Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Elbil er det naturlige valget i by
Bærekraftig byutvikling

Elbil er det naturlige valget i by

Foto: Charlott Stowe

Elbilutviklingen går fort. I august valgte over 70 prosent av alle nybilkjøpere en elbil. Det er en verdensrekord som kutter utslipp.

Elbilutviklingen går fort. I august valgte over 70 prosent av alle nybilkjøpere en elbil. Det er en verdensrekord som kutter utslipp.

Elbiler er hovedårsaken til at utslipp fra transport i store byer går ned. Skal det fortsette, må det lønne seg å velge elbil. Og det må være praktisk mulig. I byer bor mange i leilighetsbygg med felles garasje, eller de er avhengig av gateparkering. Da kan lading av bilen være en større utfordring enn om du bor litt mer grisgrendt i en enebolig med egen garasje.

Det må lønne seg å velge grønt

Elbiler er dyrere i produksjon enn biler med forbrenningsmotor, men gjennom politiske grep har vi gjort de konkurransedyktige på pris. Dette er Norges største klimapolitiske suksess som gjør det lønnsomt for lommeboka å velge grønt.

Miljørabatten i bomringen er en av de viktigste grunnene til at folk i byer velger elbiler – så regelen om at elbiler aldri skal betale mer enn halvparten av biler med utslipp i bomringen, gjør bylufta renere å puste i.

En for tidlig innfasing av moms på elbiler vil sette målet om at alle som kjøper ny bil i 2025, går for utslippsfri elbil, i fare. Og det målet er vi pukka nødt til å nå – for når vi lykkes, vil flere land følge etter, rett og slett fordi de ser at er det mulig.

Gatelading må bli enklere

Grønn byutvikling skjer når innbyggerne har anledning til å ta grønne valg. Også en del folk i by trenger bil, derfor må det være enkelt å velge en bil uten utslipp. Da må du kunne lade elbilen hjemme.

I hovedstaden finnes det i dag godt over 60.000 elbiler. Samtidig bor omtrent en tredjedel av Oslos befolkning i leiligheter uten tilgang til fast parkering. Og har man ikke egen parkering, er det ikke så enkelt å få ladet. Derfor er det viktig at utbyggings-takten for de kommunale ladepunktene i byer følger elbilutviklingen.

Oslo har et svært ambisiøst klimamål. I 2030 skal alle biler i hovedstaden være nullutslippsbiler. Og det er fantastisk med høye mål – men da må de også få opp dampen med tanke på utbygging av kommunale ladere. Og det er viktig at ladepunktene bygges i områder der beboere ikke har egne parkeringsplasser.

Bruk laderetten

Mange borettslag og sameier har fått på plass ladere i fellesgarasjen, men fortsatt er mange uten. Norsk elbilforening har fått gjennomslag for at beboere i boligselskaper skal få en lovfestet laderett. Denne er nå gjeldende. Det betyr at du kan sette opp et ladepunkt på din egen parkeringsplass om du har det, eller at styret kan organisere en felles ladeløsning.

Også alle nye bygg som settes opp i dag, må være ladeklare. Nye regler trådte i kraft i sommer. Det enkleste er å planlegge etablering av ladeinfrastruktur samtidig med oppføringen av bygget. Da slipper forbrukerne kostnader til etterinstallasjoner og terskelen for å velge elbil blir mindre. At regelverket legges til rette for enklere hjemmelading er bra. Vi får mange spørsmål om lading fra våre over 90 000 medlemmer. Selv om så å si alle er veldig fornøyde med å være elbilister, faktisk 94 prosent når vi spør, er det en del som har behov for at lading skal være enklere.

Målet må være å få til en grønn byutvikling hvor vi ivaretar transportbehovet til folk samtidig som vi kutter utslippene nær null så raskt vi kan. Selv ikke i byer dekker kollektivtransport og sykkel alle behov. Vi kommer et langt stykke på vei om elbiler blir det naturlige valget for alle som trenger bil. Da må det være enkelt og lønnsomt å velge elbil – slik at utslippene fortsetter å gå ned.

Unni Berge

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt

Next article