Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Støtter landbruket med grønne og gunstige lån
Sponset

Norske bønder tar klima på alvor. Banken ønsker å støtte oppunder dette og utvider nå sitt grønne landbrukslån kraftig. Det betyr at du kan låne mer, og til flere ulike formål. 

Klimainnsatsen i jordbruket dreier seg i stor grad om langsiktige investeringer og ny teknologi. Dette ønsker banken å bidra til.

Hans Olav Wedvik

Konserndirektør bedriftsmarked

– Det kan være gunstig for både lommebok og miljø å ta i bruk ny, bærekraftig teknologi og løsninger. Vi vet at bøndene er opptatt av dette, og hele 8 av 10 mener det er lønnsomt å fokusere på bærekraft*. Vi utvider nå vårt grønne landbrukslån for å gi insentiver til at enda flere kan investere enda mer i fremtidsrettede løsninger, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet. 

Lån 2,5 millioner til energitiltak, presisjonslandbruk eller dyrevelferd

Til nå har banken gitt gunstige grønne landbrukslån til solcelleinvesteringer på driftsbygninger på inntil 250 000 kroner. Nå tidobles altså beløpet du kan søke om å låne. Samtidig utvides bredden i hva du kan søke grønt landbrukslån til.

Ann Brudevoll

Landbruksansvarlig

– Solceller er et viktig bidrag i det å få ned strømregningene og produsere fornybar energi. Samtidig er bærekraftige løsninger og fremtiden så mye mer. Vi utvider derfor lånet til også å omfatte vindmøller på gården, jordvarme, biofyring, maskiner som går på strøm, utstyr for presisjonslandbruk, sporingsteknologi og mye mer. Vi vil at landbruket skal fortsette å investere i fremtiden, og vi vil bidra med gunstige låneordninger og god rådgiving, sier Ann Brudevoll, landbruksansvarlig i banken. 

Tar utgangspunkt i landbrukets klimahandlingsplan

Formålene det kan søkes om grønt landbrukslånet til, tar utgangspunkt i klimatiltak definert i landbrukets klimahandlingsplan.

– Landbruket selv har satt en god og ambisiøs plan som vi støtter opp om. I tillegg har vi pratet med Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgivning i utarbeidelsen av det grønne landbrukslånet. Vi er opptatt av å spille på lag med landbruket som er en veldig viktig næring for oss, sier Brudevoll.

For å søke om grønt landbrukslån stilles det krav til at kunder har tatt i bruk klimakalkulatoren

– I tillegg anbefaler vi kunder som søker om grønt lån til å gjennomføre klimarådgivning. Da får man gode råd i arbeidet med å finne ut hva som er det mest vesentlig for akkurat din gård, sier Brudevoll.

Grønt landbrukslån

Hvilke muligheter finnes for å redusere utslipp og utvikle et sterkere landbruk for fremtiden? Ta i bruk klimakalkulatoren og søk om finansiering av bærekraftige tiltak innenfor landbruket.

Regnes hjem raskere enn tidligere

Med prisøkninger innen både strøm og andre innsatsfaktorer, er det for mange stadig mer gunstig å investere i energieffektivisering og løsninger som gir bedre ressursutnyttelse.

– Mange regner investeringene hjem raskere enn tidligere. Det fører til at interessen for teknologi og løsninger som hjelper til med å effektivisere driften øker. I tillegg stilles det stadig strengere krav til bærekraftig drift fra myndigheter og samfunnet – det kommer bare til å øke i årene fremover, sier Brudevoll.

Grønt landbrukslån

Låneramme inntil 2,5 millioner kroner.
Løpetid 10 år.
Krav om at du tar i bruk landbrukets klimakalkulator.

Hva kan jeg søke om landbrukslån til?

Solcelleanlegg og vindmøller til gårdsbruk.

Anlegg for oppvarming basert på ikke-fossile energikilder (jordvarme, biofyring-/biogassanlegg, flisfyringsanlegg, varmepumpeanlegg).

Utskifting av redskaper som går på fossil energi med redskaper som går på strøm eller biogass.

Lager for husdyrgjødsel, tak til gjødselkum, utstyr/maskin for separering av gjødsel, utstyr for spredning og nedfelling av husdyrgjødsel.

Utstyr for presisjonslandbruk (sensorteknologi for mer effektiv bruk av innsatsfaktorer, GPS i eksisterende traktor for presis jordbearbeiding, droneteknologi).

Grøfting og drenering.

Sporingsteknologi og digitale gjerder for avgrensing av beiteområder.

*Fra bankens forventningsundersøkelse, desember 2021.

Next article