Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Etterspurt høyere yrkesfaglig utdanning
Sponset

Fagskulen Vestland, med om lag 1700 studenter, er en av de største fagskolene i landet, med et bredt tilbud innen grønne og gastronomiske utdanninger, helsefag, så vel som marin, maritim, teknisk og petroleumsteknisk utdanning, inkludert et mangfold av spesialiseringer.

Skolen har åtte studiesteder: Austevoll, Hjeltnes, Nordnes og Nygård i Bergen, Stord, Førde, Måløy og Voss. En av dem som har funnet sitt drømmefag, er Jørgen Mo, som studerer robotteknologi og digitalproduksjon i industrien, og mener han vet hvorfor:

– Én ting er at det er fremtidsrettet, men muligheten for å jobbe med noe teknisk avansert, og potensialet for utvikling, appellerer til meg. Jeg er opptatt av å skape noe og finne nye måter å gjøre ting på, så da jeg fikk muligheten for å utvikle meg innen et så kreativt felt, grep jeg muligheten, forteller han.

Les mer på fagskulen.no.

Mulig å gå videre

Selv går han med en etablerer i magen, med trang til å gi seg i kast med innovative løsninger ingen før har tenkt på. Kanskje noe forbundet med miljø eller helse, og en industri som spiller på lag med naturen, ikke mot den.

– Vi får en allsidig tilnærming til faget, og bred forståelse for alt fra grunnstoffers oppbygning, til programmering og hvordan systemer virker sammen. Det er et godt utgangspunkt for senere spesialisering – eller til å gå rett ut i arbeid.

Jørgen D. Mo stortrives på robotteknologi og digitalproduksjon i industrien-studiet ved Fagskulen Vestland. Foto: Morten Wanvik

– Behovet for slik kompetanse er enorm på Vestlandet. Den teknologiske utviklingen er ekstrem, men her i Norge har vi ennå bare sett toppen av isfjellet. Det vil komme et grunnleggende behov for å utvikle, optimalisere og vedlikeholde roboter. Tettere samarbeid med industrien, med bedriftsbesøk, skulle vært en større del av utdannelsen. Meningen har vært at deler av den skulle foregå hos samarbeidsbedrifter, men det satte pandemien en stopper for. Så her regner jeg med at kommende kull har noe å se frem til.

Rett inn i ledende stillinger

Ifølge Jørgen består opptakskravet ved fagskolene av relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse, men nesten like viktig er en interesse og nysgjerrighet for faget. Han forteller at studentmiljøet er i ferd med å ta seg opp igjen, etter to vanskelige år, og nøler ikke med å anbefale skolen.

– Den gir en allsidig tilnærming til arbeidslivet, som gir mye bredere kunnskaper enn du vil få på en høyskole. Du kan gå inn i en bedrift og være teamleder, ettersom ledelse, økonomi og markedsføring i tillegg til prosjektstyring og HMS er inkludert i alle fagene, slik at vi alt som nyutdannede kan administrere prosjekter. Etter ferdig utdannelse får vi tittelen fagskoleingeniør/ høyere fagskolegrad. Det er en tittel med tyngde bak seg.

Av Jarle Petterson

Next article