Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Engebø-prosjektet, en bærekraftig og lønnsom hjørnesteinsbedrift
Sponset

Nordic Mining utvikler Engebø-prosjektet, som blir den første norske gruven på nesten 40 år. Prosjektet åpner for en ny tid med bærekraftig og lønnsom gruvedrift i Norge.

Bærekraft står i sentrum for Nordic Mining´s arbeid med Engebø-prosjektet.

– Gruvevirksomheten på Engebø utvikles, bygges og vil operere i tråd med strenge miljøkrav. Vi tar i bruk moderne teknologi og beste praksis for å sikre minst mulig miljøpåvirkning og best mulig lønnsomhet, sier Ivar S. Fossum administrerende direktør i Nordic Mining.

Ivar S. Fossum

Administrerende direktør i Nordic Mining

Hjørnestensbedrift

Engebø-prosjektet blir en hjørnestensbedrift som bidrar til økonomisk vekst og utvikling i regionen. Etablering av gruvedriften skaper over hundre arbeidsplasser og bidrar til lokal verdiskaping, også for underleverandører, som står for 70 prosent av byggeprosjektet.

– Vi bruker lokal arbeidskraft og underleverandører der vi kan. Noen av underleverandørene er også blitt betydelige eiere i selskapet, sier Fossum.

Nordic Mining har en tydelig ambisjon om å samarbeide tett med lokale myndigheter og interessenter for å sikre at prosjektet blir en bærekraftig og positiv kraft for lokalsamfunnet.

– Vi ser også frem til å utvikle et kompetansesenter for mineralindustri på stedet, sier Fossum.

Nordic Mining legger vekt på åpenhet, dialog, og oppmuntrer lokale bedrifter om å delta som både underleverandører og som eiere. Det har selskapet fått til, og dermed skapt et engasjement og en fellesskapsfølelse.

I rute for produksjon i 2024

Et byggeprosjekt på 2,5 milliarder vil alltid møte på uforutsette utfordringer. Engebø-prosjektet er intet unntak, men de håndteres løpende på en systematisk og profesjonell måte.

– Utbyggingen av Engebø-prosjektet er i rute, både når det gjelder tid og kostnad. Vi følger en plan som skal sikre produksjon i 2024, sier Fossum.

Nordic Mining´s Engebø-prosjekt representerer et spennende kapittel i norsk industrihistorie. Med en tydelig satsning på bærekraft, en velregulert utbygging og et sterkt samarbeid med lokale interessenter, ser fremtiden lys ut for et lønnsomt Engebø-prosjekt.

Engebøprosjektet

Mineralforekomsten på Engebø i Sunnfjord kommune er betydelig, bestående av høyverdig rutil og granat. 

Next article