Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Vi må produsere mer energi- nå!
Vekst i Trøndelag

Vi må produsere mer energi- nå!

Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO Trøndelag. Foto: Garberg Foto

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse, fremhever økt produksjon av fornybar energi som det viktigste klimatiltaket samfunnet kan gjennomføre. – Vi trenger å energieffektivisere, bygge mer nett og sist, men ikke minst, må vi bygge ut mer kraft.

I oktober la NHO og LO frem Kraftløftet-rapporten. Her viser organisasjonene til at Trøndelag styrer mot et kraftunderskudd om få år. Angell Gimse sier tilgangen på kraft er kritisk for næringslivet i Trøndelag.

– Trøndelag er en region med mye kraftkrevende industri. Disse arbeider nå med klimaomstilling, og da trenger de også mer kraft – det må samfunnet kunne stille opp med.

Får konsekvenser

Regiondirektøren peker på de store konfliktene knyttet til utbygging av mer energi, og mener disse kan stikke kjepper i hjulene for den grønne omstillingen.

– Når bedrifter skal kutte utslipp, må energien komme fra noe annet enn fossile brensler. En tredjedel av kraftbehovet kan tas inn gjennom energieffektivisering, men dette er ikke nok. Vi kommer derfor ikke utenom mer produksjon av kraft gjennom utbygging av vann- og vindkraft.

Med en CO2-avgift som gjør det veldig dyrt å ikke kutte utslipp, sammen med energikostnader som er høyere enn på mange år, er jeg bekymret for at dette er en dødelig cocktail for næringslivet i Trøndelag.

Angell Gimse hevder alternativet til at bedriftene sikres tilgang på kraft til å kutte utslipp, er at utslippene ikke kuttes.

– Det er faktisk såpass enkelt at dersom bedriftene i Trøndelag ikke sikres tilgang på kraft, blir det ingen grønn omstilling. Vi må kjenne konsekvensene av den politikken som føres, sier hun.

En dødelig cocktail for næringslivet

Hun peker videre på faren for at bedrifter flytter ut av landet som følge av økte energikostnader.

– Med en CO2-avgift som gjør det veldig dyrt å ikke kutte utslipp, sammen med energikostnader som er høyere enn på mange år, er jeg bekymret for at dette er en dødelig cocktail for næringslivet i Trøndelag.

Gimse maner til handling blant politikere – både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Nå er tiden for handling. Det må bygges ut mer energiproduksjon, og det må gjøres nå. Vi trenger mer av alt, raskere.

Next article