Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Verdens klimasystem er under press, og vi har dårlig tid.
Sponset

Kravet til ren energi er større enn tilbudet, og behovet for smarte løsninger er pressende. Hydrogen Mem-Tech AS har den gode løsningen for å fremstille billig hydrogen fra naturgass og biogass. Med utgangspunkt i teknologihovedstaden, har forskningsmiljøet, risikovillig kapital fra virkemiddelapparat og investorer, kombinert med vår industrielle erfaring, kommet opp med løsningen.

Takket være olje og gass, har Norge blitt et av verdens beste steder å leve. Nå må vi gå i front på nytt. Derfor må vi realisere potensialet som ligger i hydrogen. Riktignok rimeligere, renere og bedre, enn noen gang tidligere. Det må være lønnsomt, og det å være bærekraftig, skal være et konkurransefortrinn.

Stort internasjonalt potensial

Vi bygger bedriften for morgendagen. Med store medeiere av industriell og finansiell kapital, fortsetter vi reisen vår. Vi skal investere storstilt i produksjonen, rekruttering av de smarteste hodene, og videre satsing på forskning og utvikling. Vi vil videreutvikle teknologien, og trolig skape nye produkter på vår vei.

Vi starter for alvor internasjonaliseringen, og skal åpne dører i mange markeder. Være seg markedsmessige og geografiske. Det vil styres fra Trondheim, selv om vi blir å finne på flere kontinenter. Vi skal være den foretrukne teknologien innen hydrogenproduksjon, innenfor de fleste markedsvertikaler.

Det nye industrieventyret

Vi er ikke generalister, men vi bygger en bedrift sammensatt av spydspisser. Altså de beste hodene innenfor sitt område. De beste hodene kompromisser heller aldri på sikkerhet. Det nye industrieventyret skal for alvor starte i Trondheim. Sammen med våre kunder, leder vi an og gjør det mulig.

Les mer på hydrogen-mem-tech.com.

Next article