Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Trøndelag høyere yrkesfagskole: Studier skapt av bedriftenes kompetansebehov
Sponset

I samarbeid med ulike bedrifter, bygger og utvikler Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) utdanninger som er basert på behov bedriftene melder for ny og økt kompetanse for sine ansatte. Dette gir studentene en faglig trygghet i arbeidslivet, og samtidig får bedriftene ansatte som har den nødvendige og oppdaterte kunnskapen.

THYF er den største offentlige fagskolen i Trøndelag med i underkant av hundre ansatte fordelt på sju studiesteder spredt over hele fylket. Skolen har rundt 1 200 studenter, der den største andelen studerer på deltid. Deltidsstudier gjør det enkelt å kombinere studier med jobb.

Fagskolen har et tett samarbeid med bedrifter, og dette betyr blant annet at de er involvert i alt fra å utforme studieplaner til at de bidrar med gjesteforelesninger. Takket være samarbeidet, lever skolen opp til sin visjon om å tilby studentene framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet.

Prosessteknikk og Elkraft

To av studiene, som er utviklet i samarbeidet mellom skolen og bedrifter, er Prosessteknikk og Elkraft. Vi har snakket med Rune Wiggen, studiestedsleder ved THYF Chr. Thams, som forteller at Prosessteknikk er en etterspurt, men krevende deltidsutdannelse som går over tre år. Studentene kommer fra hele Norge og er meget motiverte, fordi de ønsker å videreutdanne seg for bedre å mestre oppgavene sine, sikre fremtiden i arbeidslivet eller få nye arbeidsoppgaver.

– Prosessteknikk er en videreutdannelse for prosessoperatører i bedrifter som Elkem ASA, Equinor Mongstad, Equinor og Alcoa, som driver arbeid innen prosessindustrien. Det finnes mange fagfelt, som blant annet olje- og gassindustri, næringsmiddelindustri og metallindustri, men skolen fikk en forespørsel fra tekniske etater om en utdannelse med fordypning i vann- og avløpsteknikk. Rune Wiggen forteller at studiet blant annet gir opplæring i kjemiske prosesser, driftsforhold og problemløsende prosjektarbeid.

Rune Wiggen

Studiestedsleder ved THYF
Chr. Thams

 – Elkraft er et studium som kan tas på både heltid og deltid. Bedrifter som jobber med installasjon i bygg og anlegg vet at kompetanse er viktig, og at virksomhetens samlede kompetanse veier tungt i et konkurranseutsatt marked, sier Rune.

– Fullført utdannelse innen Elkraft gir nødvendig kunnskap om planlegging og utføring av elektriske installasjoner i alle typer bygg samt på oljeplattformer. Etter endt studium er man dessuten kvalifisert for å avlegge installatørprøven, og kan jobbe som elektrobas eller mellomleder, forklarer han.

THYF tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag, maritime fag, helsefag, oppvekstfag, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

Les mer her.

Nytt fremtidsrettet studium i sirkulær økonomi

Rune forteller at næringslivet har identifisert behov for ny og/eller økt kompetanse, og skolen har utviklet en utdanning som dekker dette behovet. Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskapning og sirkulær næringsaktivitet» er et godt eksempel på dette. Studiet var nytt fra høsten 2022 og har blitt et populært og veldig relevant tilbud. Det er utarbeidet i samarbeid med både næringslivet og offentlig forvaltning. Her lærer studentene om gjenbruk av ressurser for en mer effektiv næringsaktivitet.

– Faglig kompetanse er ikke bare essensielt for studentene, men det fungerer også som et kvalitetsstempel på bedriften, og gir den i tillegg et konkurransefortrinn når kontraktene skal vinnes, avslutter Rune.


FAKTA

I tillegg til Prosessteknikk, Elkraft og Ledelse i ressurseffektiv verdiskapning og sirkulær næringseffektivitet, tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole også disse studiene:

 • Anlegg
 • Automatisering
 • Bergteknikk
 • Bygg
 • Kart- og oppmålingsfag
 • Klima, energi og miljø i bygg
 • Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Maskinteknikk
 • Maskinteknisk drift (Drift og vedlikehold)
 • Sveiseteknikk
 • Mekatronikk

Utviklingsleder Elin Kolden kan også fortelle at et nytt studium er nylig akkreditert av NOKUT. Det er studiet Ledelse, drift og utvikling av ortopeditekniske verksteder. Her har ortopedibransjen og THYF jobbet i to år for å få dette på plass, og dette er det eneste fagskoletilbudet for ortopediteknikere i landet.

Elin Kolden

Utviklingsleder, THYF

Trøndelag høyere yrkesfagskole har en bred portefølje og tilbyr også havbruksstudier, maritime studier og hele ni ulike helse- og oppvekstfaglige utdanninger.

Les mer om Trøndelag Høyere Yrkeshøyskole her.

Tekst: Trøndelag høyere yrkesfagskole

Next article