Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Skal hjelpe trøndersk næringsliv i møte med ny teknologi og KI
Sponset

Det norske IT-selskapet Computas fortsetter satsingen i Midt-Norge, og det er Marit Gartland fra Trondheim som skal utvikle selskapet videre. Hun er overbevist om at Computas kan tilføre kompetanse som næringsliv og virksomheter i regionen vil ha behov for fremover.

Computas’ nye leder i Trondheim har markedsbakgrunn fra BI og erfaring fra store IT-selskaper som Tietoevry og Capgemini.

– Det jeg likte med Computas i intervjuprosessen, var den uformelle kulturen. Det var lave skuldre og jeg fikk en god følelse av å komme inn der. Jeg er en trønderpatriot, noe som gjør det til en motiverende utfordring å få lov til å lede satsingen i regionen og bygge Trondheimskontoret videre. Vi har et spennende næringsliv her, så det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, sier Gartland.

Hun har jobbet med salg, marked og strategi, noe som matchet behovet for selskapets vekstambisjoner. For Computas var det viktig å finne en leder med kjennskap til det lokale næringslivet og tilhørighet til regionen. Selskapet hadde allerede bygd en god base i Trondheim siden etableringen i 2022 – ansatte med solid teknologisk kompetanse og flere kunder lokalt. Nå trengte de en som kunne gå i dialog med nye potensielle kunder om forretningsutvikling og mulig samarbeid. Gartland har lang erfaring fra den type kunderelasjoner og digitaliseringsprosjekter, og hun er overbevist om at Computas vil bli en viktig bidragsyter i regionen.

– Computas har hatt en veldig fin start i Trondheim med blant annet Tensio og Sparebank1 Midt-Norge som kunder. Vi ser at det er et stort potensial her og vi opplever at vi har mye å bidra med, sier hun entusiastisk.

Computas Trondheim

Computas Trondheim ble etablert i 2022 og jobber for kunder som Tensio, Sparebank1 Midt-Norge og GE Vingmed Ultrasound. Vi ønsker å styrke næringslivet i regionen gjennom verdiskapende teknologi-kompetanse og innovasjon i tett samarbeid med våre kunder. Vi kan bistå med alt fra rådgivning til løsningsutvikling og kapasitet.

Næringslivet henger etter i bruk av KI

Gartland peker spesielt på behov for kompetanse om digitalisering, automatisering og anvendelse av ny teknologi og KI. Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av IKT Norge og NyAnalyse, henger Norge etter i utnyttelse av KI-teknologi, både i forhold til våre nordiske naboer, men også på globalt nivå. Gartland mener det er alarmerende for trøndersk næringsliv.

– Næringslivet i Trøndelag er i stor grad internasjonalt orientert. Mange av bedriftene er enten leverandører i et globalt marked eller konkurrerer internasjonalt selv. For dem er det ekstremt viktig å utnytte teknologimuligheter for å holde seg konkurransedyktig, sier Gartland og forklarer:

– Effektiviseringsmulighetene som kommer med KI vil raskt bli den nye normalen, og det blir avgjørende å henge med i denne utviklingen for å ikke tape konkurranseevne. I tillegg innebærer KI enorme muligheter for innovasjon og vekst. Computas kan være en partner for kundene gjennom hele AI-reisen, fra innovasjonsprosessen starter til gevinstene høstes, sier hun.

Computas Trondheim holder til på DIGS i sentrum og inviterer gjerne teknologer, studenter og næringsliv til samlinger. Her fra en fagkveld tidligere i vår. Foto: Computas

Computas har en unik KI-historikk å vise til. Selskapet har jobbet med anvendelse av KI og automatisering siden midten av 80-tallet i både offentlig og privat sektor, og har en rekke eksperter på feltet – også ved Trondheimskontoret.

– Computas besitter kritisk og nødvendig kompetanse som kan gjøre trøndersk næringsliv robust i møte med ny teknologi og fremtiden. Jeg ser derfor et stort potensial for våre tjenester, mener Gartland.

Ansatteid selskap

Computas, som har 350 ansatte fordelt på fem kontorer i fire land, leverer IT-konsulenttjenester med tverrfaglig fokus. Dette omfatter blant annet system- og applikasjonsutvikling, løsningsdesign, rådgivning og innovasjon basert på nye teknologiske muligheter. Over halvparten av kundene representerer offentlig sektor, spesielt med tyngde på forvaltning, justis og helse. Innenfor privat sektor har Computas store kunder innen energi, industri og logistikk, men også mindre selskap og startups.

Noe som skiller Computas fra konkurrentene, er at det er et ansatteid selskap. Alle ansatte har aksjer i selskapet.

– Det at vi er et norskeid og ansatteid selskap, tenker jeg er viktig slik situasjonen er i dag. Vi kan speile det lokale markedet mye bedre. Vi har ikke en vekststrategi basert på å tilfredsstille børs eller eksterne revisorer, men på å bygge et selskap som tilpasser seg behovene næringslivet har her og nå. Jeg tror det gjør det lettere å ta gode, langsiktige veivalg for verdiskapning for både kundene og oss selv, forklarer Gartland.

En bidragsyter i teknologimiljøet

Gartland fremhever også den gode kulturen for samarbeid i selskapet som hun tror vil bli viktig for Computas’ videre vekst i regionen.

– Samarbeid er en av Computas’ kjerneverdier og noe jeg selv brenner for. Vi ønsker å få til et godt samarbeid med både næringsliv, teknologimiljøet og akademia i regionen. Hvis vi får samlet kompetansen, så vil alle tjene på det, sier Gartland.

Hun legger ikke skjul på at Computas også har stor glede av å ha et tydelig ben i regionen.

– Trondheim er preget av et sterkt kompetansemiljø innen teknologi, med NTNU og SINTEF som sentrale aktører innen forskning og innovasjon. Det er utvilsomt en teknologihovedstad og det har vært helt riktig av Computas å etablere seg her og være med å bygge det sterke teknologimiljøet videre, avslutter hun. 

Løsninger folk elsker

Computas er en nordisk leverandør av IT-tjenester og rådgivning. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor. Vi har nærmere 40 års erfaring med system- og applikasjons-utvikling og er en av Nordens fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring.

Av Sissel Nilsen

Next article