Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Sammen for vekst
Vekst i Trøndelag

Sammen for vekst

Foto: Pexels

Det er bedrifter som gir liv i bygd og by. For der bedriftene går godt, der er det også folkeliv og trivsel. Så hva må vi gjøre for å gi en energiinnsprøytning til bedriftene våre?

Først og fremst trengs det folk med riktige ferdigheter og kunnskap. Trøndere er vår aller viktigste og knappe ressurs. Det burde være flere trøndere! Vi må sørge for at vi tar godt vare på dem og gir dem god og riktig utdanning, jobber med arbeidslivsinkludering og karriereveiledning.

Trøndelag er spesielt. Trøndelag har bondevett og båtliv. Kystfolk som tjorer seg fast gjennom en storm, og jordnære bønder som lager Michelinråvarer uten å glorifisere innsatsen.

Hege Tunstad

Seniorrådgiver, NHO Trøndelag

De beste løsningene finner vi sammen

Vi finner nye måter å gjøre ting på, fordi det er sånn vi gjør ting her. Det vi gjør, gjør vi skikkelig. Løser praktiske problemer, gjennomfører, og spiller på lag med de helt fantastiske naturressursene vi har fått utdelt her i Trøndelag. Det omfatter også folket, både hoder og hender. Den korte avstanden mellom naturressursbaserte næringer og kunnskapsmiljøene i NTNU og SINTEF er grunnen til at vi har de mest avanserte havmerdene, høyteknologisk skogbruk og jordbruk, prøver ut de nye smarte energiløsningene, og finner opp nye ting og bærekraftige løsninger hver dag.

De aller beste løsningene for bedre velferd og mer bærekraft finner vi sammen. Samarbeid mellom bedrifter, kommuner og andre aktører er kjernen i å skape gode løsninger. Offentlige prioriteringer må stimulere til nettopp bærekraft – sosial, økonomisk og økologisk. Nyvalgte politikere må gjerne kjenne på den makta de sitter på. Innkjøpsmakta. Vil man ha grønne løsninger så lønner det seg å etterspørre dem.

Forutsigbarhet er viktig

Det å drive bedrift i Norge er en rask og kontinuerlig endringsprosess, en balansegang, et orienteringsløp i ukjent terreng. Da må noe være trygt, tilrettelagt og stabilt. Rammer som gjør det gjennomførbart å bygge bedrifterog drive dem. Forutsigbarhet høres kanskje litt kjedelig ut, men det er akkurat det vi trenger.

Vi får heller ikke til grønn vekst uten å gi plass til den. Aller mest haster det nok å jobbe for økt kraftproduksjon i Trøndelag. Kraftbehovet er enormt. Både eksisterende og nye bedrifter har meldt inn behovet sitt i prosjektet Kraftløftet. Det er mange strålende initiativ som vil bidra sterkt til både klimaomstilling og økt beredskap og sjølbergingsgrad her hjemme. Uten kraft til bedriftene kan de ikke gi liv i byd og by. Og det vil vi jo.

Av Hege Tunstad

Next article