Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » – Samarbeid er vår største styrke
Vekst i Trøndelag

– Samarbeid er vår største styrke

Foto: Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster jobber for økt bærekraftig matproduksjon i havet. For å lykkes, er det særlig to komponenter som er viktige: teknologiutvikling og samarbeid.

– Vi er mange som jobber mot et mer bærekraftig samfunn, så hvorfor jobbe med dette hver for oss? Det spør Kristian Henriksen, klyngeleder i NCE Aquatech Cluster.

Kristian Henriksen

Klyngeleder i NCE, Aquatech Cluster

Derfor er samarbeid, på tvers av både klynger og bedrifter, viktig når NCE Aquatech Cluster starter prosjekter.

– Det er sjelden en problemstilling bare gjelder ett ledd i verdikjeden. Skal vi løse en problemstilling og samtidig bidra til vekst, må vi ta med hele verdikjeden. Når det i tillegg er dokumentert at bedrifter som samarbeider gjør det sterkere enn de som ikke gjør det, så er dette vinn-vinn.

Energi og testfasiliteter

Klynga har flere samarbeidsprosjekter gående, som både involverer klyngebedriftene direkte og vil skape viktige resultater for fellesskapet.

– Skal havbruksnæringa bli mer klimavennlig, trenger vi nye energikilder hvor elektrifisering er en del av løsningen. Men er det nok strøm og infrastruktur langs kysten?

NCE Aquatech Cluster er med i to prosjekter som skal kartlegge energitilgangen og energibehovet langs kysten av Norge. I prosjektene samarbeides det med blant annet RENERGY, SINTEF, Menon Economics, og klyngebedriftene SinkabergHansen og Bjørøya er involvert.

– Resultatene fra disse prosjektene vil være et svært viktig kunnskapsgrunnlag for veien mot en grønnere havbruksnæring.

Et annet prosjekt er Testination. Prosjektet, som ledes av Ocean Autonomy Cluster, har resultert i nettsiden testinetion.io, som gir er oversikt over tilgjengelige testfasiliteter i regionen.

– Tilgang på testfasiliteter har vært en utfordring i mange år. Nå har Ocean Autonomy tatt initiativ til et fantastisk verktøy, hvor også nå havbruksnæringen blir inkludert gjennom vårt samarbeid.

Kunnskapsdeling

Ny kunnskap har liten verdi om den ikke deles, og for å skape relevante møteplasser opererer NCE Aquatech med egne nettverk. Nyeste er Slakterinettverket.

– Nettverket er derfor en arena for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og faglige diskusjoner. Vi ser ingen grunn til at slakteriene skal jobbe hver for seg, bare fordi de er forskjellige bedrifter. Samarbeid er vår største styrke.

NCE Aquatech Cluster drives av Fremtidens Industri og BDO.

NCE Aquatech Clusters hovedmålsetning er å styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.

Les mer på aquatechcluster.no

Tekst: NCE Aquatech Cluster

Next article