Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Må ha taktskifte for grønt skifte
Vekst i Trøndelag

Må ha taktskifte for grønt skifte

Thomas Bjørdal er leder for fornybar-klyngen RENERGY. Foto: Malin S. Lystad/ Fremtidens Industri

Grønn omstilling av Norge krever mer ren og fornybar energi, og det haster. – Det er nødvendig med et taktskifte for å lykkes, sier Thomas Bjørdal, leder for fornybarklyngen RENERGY.

Over 100 bedrifter og organisasjoner jobber sammen i RENERGY. De representerer hele verdikjeden, fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi. Alle vil bidra til et grønnere samfunn gjennom fornybar energi.

– Sammen utfordrer vi etablerte strukturer i energisektoren. Behovet for omstilling er stort, og det må skje raskt dersom vi skal nå målet om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Samtidig som Norge har store utfordringer med å skaffe nok ren energi til elektrifisering raskt, gir dette store muligheter for ny industri og nye jobber, påpeker Bjørdal.

Har forutsetninger for å kunne lykkes

Et eksempel på det, er planene for en storstilt utvikling av en helhetlig verdikjede for hydrogen langs kysten. Trøndelag har to av de fem nasjonale knutepunktene for Hydrogen, i Nærøysund og på Hitra. Elektrifisering gjennom batteri alene er ikke praktisk mulig for store fartøy. Men hydrogen kan bli nøkkelen til nullutslipp i maritim sektor, i tillegg til tungtransport og industri.

– Norge har alle muligheter for å lykkes. Men vi trenger ordninger som demper risikoen for bedrifter som satser og som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Og vi trenger et godt samarbeid mellom de som skal investere i fartøy og de som skal investere i hydrogenanleggene, påpeker Bjørdal.

RENERGY

RENERGY er partner i prosjektet Pilot-E, som har resultert i at verdens første havgående hydrogenelektriske arbeidsbåt til oppdrettsnæringen nå er under bygging ved Moen Verft i Kolvereid.

RENERGY kan, i tillegg til egne medlemsbedrifter og samarbeidspartnere, trekke veksler på det store nettverket i NCE Aquatech, som er en klynge for akvakulturteknologi, og havromsklyngen Ocean Autonomy Cluster. Det er innovasjonsselskapet Fremtidens Industri som driver RENERGY og Ocean Autonomy Cluster. Fremtidens Industri driver NCE Aquatech i samarbeid med BDO.

Tekst: RENERGY

Next article