Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Inventura vokser i Trondheim
Sponset

Med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim er Inventura det største norske kompetansemiljøet innen innkjøp og innkjøpsdrevne verdikjeder. Selskapet har vokst raskt siden oppstarten. Ambisjonene er fortsatt vekst, både geografisk og omsetningsmessig, ikke minst i Trøndelag og nordover.

Inventuras Trondheimskontor startet med et fåtall ansatte høsten 2022. Nå teller de 13 personer med tydelig mål om ytterligere vekst de kommende årene, både når det gjelder kunder og ansatte.

– Vi får inn flere nyansatte til høsten og vi ønsker å utvide markedet vårt. Nettopp derfor er det viktig med tilstedeværelsen i byen, sier Kristine Trømborg, som jobber som manager på kontoret.

Kristine Trømborg

Manager, Inventuras Trondheimskontor

Samarbeid om morgendagens løsninger

Hun startet etter kort tid å jobbe med prosjekter for AtB, som er kollektivtransportforvalter for Trøndelag. Inventura har bistått i en rekke prosjekter der bærekraft har vært sentralt, og Trømborg har vært prosjektleder for ett av disse prosjektene – pilot av elektrisk vei.

Prosjektet går ut på å bygge en 80 meter elektrisk vei på Sandmoen i Trondheim, med byggestart i juli 2024. Målet er å undersøke om induktiv lading fra veibanen i fart kan muliggjøre utslippsfri drift av energikrevende busslinjer, også i krevende trønderske værforhold.

– Vi har som mål å få utslippsfri kollektivtransport på sikt, sier Kristine Trømborg.

Samarbeidet med AtB har åpnet flere dører for Inventura innen mobilitet og bærekraft. Nylig ble det kjent at Inventura er en del av teamet som skal modernisere Gråkallbanen på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet skal ferdigstilles i 2029 og Inventura bistår med anskaffelsesfaglig kompetanse. Selskapet stiller godt forberedt siden de gjennom mange år har hatt en sentral rolle i bygging og utvikling av Bybanen i Bergen.

Foto: Elias Bjørgve

Innkjøp med bærekraft i fokus

Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder. Selskapet leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer, både i privat og offentlig sektor. Med rundt 120 konsulenter med bakgrunn fra blant annet økonomi, jus og ingeniørfag, har Inventura solid faglig kompetanse.

– Vi bidrar med strategisk rådgivning i prosjekter, og jobber operativt med innkjøp og offentlige anskaffelser. Vi må tenke bærekraft i alle våre prosjekter, og har god kjennskap til reglene som gjelder. Det er mange strukturelle krav til klima og miljø. Vi ser også at det er stort behov for kompetanseutvikling på dette feltet, sier Trømborg.

Da den nye bestemmelsen om 30 prosent vekting av miljø i offentlige anskaffelser trådte i kraft i januar, ble den møtt av et umodent marked. Et frokostseminar Inventura holdt på Scandic Nidelven, hvor Trømborg var foredragsholder, ble et særlig vellykket grep for å oppdatere markedet.

Gjennom blant annet nyhetsbrev, kurs og seminarer jobber Inventura kontinuerlig for å dele av sin kompetanse innen bærekraft. Nettopp for dette formål har Inventura etablert en egen faggruppe for bærekraft.

Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder. Les mer og se jobbmuligheter på inventura.no

Fra Brattøra til nye lokaler på Lerkendal

Da Inventura etablerte seg i Trondheim høsten 2022, var de to stykker.

– Vi startet på Brattørkaia ved piren, med daglig leder og jeg. Årsaken til at Inventura ønsket å etablere seg i Trondheim var den lokale tilstedeværelsen, næringslivet og et ønske om å utvide markedet vårt, sier Trømborg.

I august feirer kontoret at det er ett år siden de flyttet i nye lokaler på Lerkendal. Årsaken til flyttingen var at Trondheimsgjengen skulle utvides. Mange ble intervjuet, og til slutt ble elleve personer ansatt, basert på utdanning og kompetanse.

– Det har også gått over all forventning. De nyansatte var lærevillige, positive og tar ansvar. Det er ungt miljø, med en sosial og fin gjeng. Det er gøy å komme på kontoret, sier Kristine Trømborg.

Inventura

Ledende på innkjøpsdrevne verdikjeder

Av Torbjørn Andersen

Next article