Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Grønn vekst og eksport
Vekst i Trøndelag

Grønn vekst og eksport

Foto: VisitNorway

Forventet nedtrapping av oljeinntektene og en økende andel eldre i befolkningen, vil sette finansieringen av norsk velferd under press. Samtidig må vi gjennom en grønn omstilling for å innfri klimamålene. Vi må derfor utvikle et grønnere og mer differensiert næringsliv, der små og mellomstore bedrifter i hele landet har utenlandske kunder. Et næringsliv der «hele Norge eksporterer».

Norge setter stadig nye eksportrekorder, men disse rekordene handler i all hovedsak om økte eksportinntekter fra olje og gass. Eksporten kommer fra noen få store bedrifter, og mye er råvarebasert. Samtidig taper vi markedsandeler internasjonalt.

For å nå målet om å øke eksporten fra fastlands-Norge med femti prosent innen 2030, trenger vi et sterkt tilfang av vekstkraftige oppstartsbedrifter og at mange flere etablerte bedrifter lykkes i internasjonale markeder. Vi trenger mer av det som er “nytt, nyttig og nyttiggjort”. Og særlig “nyttiggjort”. Løsninger som tas i bruk, og som skalerer.

Vigdis Harsvik

Regiondirektør, Innovasjon Norge Trøndelag

Ingrid Moen

Digital Markedrådgiver, Innovasjon Norge Trøndelag

Færre vil bli gründere

Trøndelag har et strålende utgangspunkt. Innen teknologi til matproduksjon på land og til havs som Orkel, Planktonic og Optoscale, grønne autonome løsninger som Zeabuz og Maritime Robotics, og innen mikroelektronikk. Bare for å nevne noe.

Til tross for dette er 70 prosent av eksporten fra Trøndelag fisk. Vi skal fortsatt øke eksporten av laks, men hvordan kan vi skape større eksportverdi utav kunnskap vi produserer på andre områder?

Etter en lang periode med positiv utvikling, viser Impelloanalysen 2023 en nedgang i antall nyetablerte teknologibedrifter i Trondheimsregionen og en utflating av antall selskaper totalt. Nasjonalt ser vi at færre vil bli gründere. I fjor var det 1,5 prosent av unge mellom 18 og 34 år som ville starte egen bedrift. Det er en kraftig nedgang og historisk lavt. Uten gründere blir det ingen omstilling.

Kommersiell kompetanse

Det skjer mye bra i Trøndelag, men vi kan få til mer. Vi må fortsatt styrke gründerkulturen, gjennom å synliggjøre rollemodeller og innovasjonsmiljøer. Gjøre oss attraktive – også for utenlandsk kapital og kompetanse.

IN lanserte nylig en åpen, interaktiv database for kartlegging og synliggjøring av hele Norges oppstarts- og risikokapitalmiljø. Dealroom er en global plattform der andre nordiske land er representert, herunder Oslo-regionen. Trondheimsregionen blir den andre norske regionen som tar plattformen i bruk. Vi endrer også våre oppstartsvirkemidler og styrker vårt arbeid med eksport.

Manglende innsikt i kundebehov og markeder er en flaskehals for internasjonal vekst. Trønderske bedrifter trenger flere selgere. Og flere merkevarebyggere. Vi må derfor investere mer i kommersiell kompetanse. Vi må være best på samarbeid. Mellom offentlig og privat, mellom gründere og etablert næringsliv, mellom bedrifter og forskning/studenter, mellom kapital og næringsliv – på tvers av bransjer og geografi.  Innovasjon Norge vil være bedriftenes langsiktige partner for bærekraftig vekst og omstilling. 

Av Vigdis Harsvik og Ingrid Moen, Innovasjon Norge Trøndelag

Next article