Skip to main content
Home » Vekst i Agder » Advokatene svarer: Slik kan advokatfirmaer være med og støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Agder
Vekst i Agder

Advokatene svarer: Slik kan advokatfirmaer være med og støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Agder

Foto: Unsplash

På hvilken måte vil advokatfirmaene støtte lokale bedrifter og entreprenører for å sikre trygg drift i Agder? Og hvordan ser de for seg at juridiske tjenester vil utvikle seg og tilpasse seg endringene i næringslivet i Agder de kommende årene? Vi har spurt Randi Granvold, daglig leder i Advokatfirma Tofte Hald, og Robert Dyrnes Hovland, daglig leder i Sørlandsadvokatene.


Randi Granvold

Daglig leder i Advokatfirma Tofte Hald

Hvilken rolle tror du advokatfirmaer kan spille i å støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Agder?

Den viktigste rollen advokatfirmaer har, er å være gode juridiske støttespillere uavhengig av fagfelt. Vi kan bistå med avtaleverket ved etablering av selskaper, samt gi råd om skattefordeler og finansielle incentiver. Vi kan gi råd om miljølover, klimapolitikk og krav til rapportering og ansvarliggjøring. Det er viktig at den generelle bevisstheten økes om juridiske aspekter knyttet til innovasjon og bærekraft, så opplæring og workshops innen ovenfornevnte fagfelter er viktig.

På hvilken måte vil dere støtte lokale bedrifter og entreprenører for å sikre trygg drift i Agder?

Vi ønsker å bistå ved å sikre at bedriftene har riktig juridisk struktur og dokumentasjon på plass. Dette gjelder både ved opprettelse av selskaper, styrearbeid og avtaler. Det er også viktig i disse dager å bistå innenfor arbeidsrettslige spørsmål. Vi gir også råd om skatte- og avgiftsplanlegging, og dersom det oppstår juridiske konflikter kan vi bistå og representere bedriftene i forhandlinger, meklinger eller i rettssaker. Vi er opptatt av å tilby et bredt spekter av opplæring og kurs innen forskjellige fagområder for å sikre trygg drift og hjelpe bedriftene med å forstå og overholde gjeldende lover og reguleringer.

Hvordan ser du for deg at juridiske tjenester vil utvikle seg og tilpasse seg endringene i næringslivet i Agder de kommende årene?

Jeg tror de juridiske tjenestene vil fortsette å bli mer digitaliserte med økt brukt av automatisering og AI for å effektivisere våre arbeidsoppgaver. Med økende fokus på bærekraft vil i enda større grad juridiske tjenester måtte tilpasse seg bærekraftsrelaterte juridiske spørsmål, eksempelvis miljølover, klimapolitikk og forpliktelser knyttet til miljømessig ansvar. Og med en stadig voksende teknologisk sektor på Agder, vil behovet for juridisk rådgivning knyttet til innovasjon, patenter, opphavsrett og teknologioverføring også øke. Vi må være oppdatert på den nyeste juridiske utviklingen innen teknologi og innovasjon for å kunne gi relevant rådgivning til bedriftene i regionen.

Advokatfirma Tofte Hald

Advokatfirma Tofte Hald er Sørlandets største advokatfirma, med tilhørighet i Kristiansand og Arendal. Selskapet har 50 dyktige og dedikerte ansatte, og vi yter bistand til et betydelig antall private og offentlige oppdragsgivere samt privatklienter.


Robert Dyrnes Hovland

Daglig leder i Sørlandsadvokatene

Hvilken rolle tror du advokatfirmaer kan spille i å støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Agder?

Advokatfirmaer som Sørlandsadvokatene har en viktig rolle å spille i å støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Agder-regionen. Vi kan tilby juridisk rådgivning og støtte til bedrifter og entreprenører som ønsker å utvikle og implementere nye teknologier og miljøvennlige løsninger. Dette kan inkludere alt fra å hjelpe med å navigere gjennom regelverket knyttet til grønne investeringer, til å bistå med å sikre immaterielle rettigheter for innovative produkter og tjenester.

På hvilken måte vil dere støtte lokale bedrifter og entreprenører for å sikre trygg drift i Agder?

Vi vil støtte lokale bedrifter og entreprenører i Agder ved å tilby skreddersydd juridisk rådgivning og tjenester som bidrar til å sikre trygg drift. Dette kan omfatte alt fra kontraktsforhandlinger og avtaleinngåelse til arbeidsrett og selskapsrett. Ved å gi profesjonell veiledning og assistanse på juridiske områder, kan vi bidra til å skape et solid juridisk fundament for bedriftene, som igjen vil bidra til deres bærekraftige vekst og suksess i regionen.

Hvordan ser du for deg at juridiske tjenester vil utvikle seg og tilpasse seg endringene i næringslivet i Agder de kommende årene?

Med de stadig endrende forretningsmessige og miljømessige utfordringene i Agder, vil juridiske tjenester også utvikle seg og tilpasse seg disse endringene. Vi ser for oss å være i forkant av utviklingen ved å tilby spesialisert kompetanse innen områder som miljørett, fornybar energi, og bærekraftig forretningspraksis. Videre vil vi investere i teknologi og digitalisering for å effektivisere og tilpasse våre tjenester til de skiftende behovene til næringslivet i Agder, slik at vi kan fortsette å være en pålitelig partner for lokale bedrifter og entreprenører.

Sørlandsadvokatene

Sørlandsadvokatene DA er et av Kristiansands eldste advokatkontor. Selskapet består av 12 advokater som samlet kan tilby solid erfaring, variert kompetanse og profesjonell bistand.

Next article