Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Omstilling i Rogaland er viktig for Norge
Omstilling

Omstilling i Rogaland er viktig for Norge

Foto: Equinor

I vår hverdag ser vi at gründerånden lever i beste velgående i Rogaland – bedriftene leter etter kommersielle muligheter, kjører på med en enorm energi og arbeidsinnsats, utvikler ny teknologi og nye løsninger og ikke minst – tenker stort og internasjonalt.

Når Vestre er på besøk i Rogaland sier han: «Hvis vi lykkes med omstilling her så lykkes vi i Norge». Og vi har gode forutsetninger, som for eksempel:

  • Kompetanse på prioriterte områder i regjeringens «Grønne industriløft»; havvind, CCS, hydrogen, elektrifisering med mer.
  • Unik bredde av kompetanse og biomasse innenfor landbruk, havbruk, fôr og energi som åpner for sirkulære verdikjeder.
  • Kultur for å satse stort og tenke internasjonalt.
  • Seriegrundere og privat kapital.

«Rogaland er Norge på speed» – vi vil trenge omstillingen aller mest, og har altså godt potensial. Men når vi leverer maksimalt av olje og gass til Europa med kjempegod lønnsomhet og historisk lav arbeidsledighet så er det særlig vanskelig nettopp her å prioritere kapital og kapasitet til det som ikke gir inntjening før om 10-15 år.

Kari Holmefjord Vervik

Regiondirektør, Innovasjon Norge Rogaland

Store markedsmuligheter

Den svake pågangen på gründersiden er dessverre tydelig både i Rogaland og hele Norge for tiden. Det er gode jobber å få i energisektoren, men det har også sammenheng med prisstigning, usikkerhet om framtiden, og at det er krevende å få tak i investorkapital.

Europa og USA sin massive satsing på klima, bærekraft og fornybar energi skaper imidlertid historisk store markedsmuligheter også for norske bedrifter. Derfor må vi kjenne vår besøkelsestid – venter vi for lenge har andre land og aktører tatt posisjonene!

Vi mener at en bør styrke satsingen også i Norge. Innovasjon Norge har noen spesifikke «grønne» ordninger både på tilskudd og lån, men det er dessverre langt fra nok til å kompensere for tiden og risikoen som kreves for at nye grønne verdikjeder skal bli kommersielt attraktive. Her burde vi både øke og kraftsamle egne og andre aktørers virkemidler!

Viktige pådrivere

Samarbeid mellom næringsaktører har fått god fart i Rogaland, som følge av gode nasjonale klynger med utspring i vår region, som nettopp representerer kunnskapsbasen vår på energiomstilling, havvind, havbruksteknologi, smarte løsninger, infrastruktur og velferdsteknologi. De er viktige pådrivere for å få til samarbeid om nye muligheter.

Havvind er et høyt et prioritert nasjonalt satsingsområde. Sammen med Norsk Industri og Norwep har vi lansert leverandørutviklingsprogrammet Entry Program Offshore Wind. Rogaland er sterkt representert blant konsortiene og har mange aktuelle leverandørbedrifter.

Markedskunnskap og nettverk

Innovasjon Norge sine kontor i over 20 land kan bidra med både markedskunnskap og nettverk i de enkelte markedene og bidra til å lande helt konkrete salg. Flere av våre internasjonale kollegaer har blant annet lagt merke til at denne regionen har flere tilbydere innen verdikjeder for elektrifisering og havbruk.

Som Innovasjon Norge Rogaland tror vi kort sagt at Vestre har rett – omstilling av næringslivet er helt nødvendig for Rogaland, og omstilling i Rogaland er viktig for Norge. Vi vil gjerne oppfordre til fullt trykk på å gripe de store internasjonale markedsmulighetene nå. Ta kontakt for å sjekke om vårt nettverk og våre ulike tjenester både på kompetanse og kapital kan bidra til at din bedrift øker sin internasjonale konkurransekraft!

Tekst: Kari Holmefjord Vervik, Regiondirektør Innovasjon Norge Rogaland

Next article