Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Kraftforedlende industri i det grønne skiftet
Sponset

Den norske prosessindustrien fremstiller metaller, materialer og kjemikalier som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. I dag er mange av bedriftene verdensledende innenfor sine bransjer, både når det gjelder konkurransekraft og klima- og miljøfotavtrykk. Eramet Norway er en av dem, og bedriften kan vise til over 100 års industrihistorie.

Smelteovnene ved Eramet Norways tre smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal er helelektriske. Bedriften er verdensledende innen raffinerte manganlegeringer og kan vise til 40 prosent lavere utslipp enn snittet i bransjen.

– Vi som jobber i den norske prosessindustrien er glad i arbeidsplassene våre, men dette dreier seg om mer enn noen hjørnesteinsbedrifter i norske distrikter. Norge, Europa og resten av verden er tjent med at den norske prosessindustrien også i fremtiden foredler vår kostnadseffektive, kortreiste og rene energi til produkter som er essensielle i det grønne skiftet, sier Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway.

Kåre Bjarte Bjelland

Strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway

Grønne utviklingsprosjekter

Eramet Norways legeringer er en innsatsfaktor i stål, som er helt nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet, spesielt i omleggingen av store sektorer som energi og transport. Bedriften er også godt i gang med å ta ned egne klima- og miljøfotavtrykk ytterligere. Eramet Norways ambisjon er ‘å være her også når kravet er nullutslipp av CO2’.

Les vår nye Bærekraftrapport 2021 – Eramet Norway

– Vi har gjort betydelige fremskritt i flere klimaprosjekter. To av de viktigste prosjektene for å redusere CO2-utslipp er å erstatte fossile reduksjonsmidler i vår produksjonsprosess med biokarbon, samt karbonfangst og -lagring. Vi har nå utviklet et lovende biokarbonprodukt, og neste steg er industriell testing. Det er også god fremdrift i vårt pilotprosjekt for karbonfangst, og vi signerte en MoU-avtale med Northern Lights i august. Karbonfangst sammen med biokarbon skal sørge for at vi når vårt mål om å bli klimanøytrale innen 2050. Vi kan også vise til meget gode resultater fra første trinn i et energigjenvinningsprosjekt, og vi planlegger en oppskalering med sikte på å gjenvinne energi tilsvarende 10 000 husstander, forteller Bjelland.

Men tiltak slik som disse er krevende, ikke minst finansielt. Investeringsvilje forutsetter forutsigbare rammevilkår.

– Vi opplever nå en kraftsituasjon som er helt utenom det vanlige. Økte kostnader og svake økonomiske resultater på kort sikt er én ting. Det som er verre, er at det skapes usikkerhet om fremtidige energi- og rammevilkår som gjør det vanskelig å få frem viktige beslutninger om lange FoU-løp og store investeringer som kreves for å lede våre bransjer gjennom det grønne skiftet, sier Bjelland.  

Eramet Norway AS er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien.

Høy verdiskapning pr ansatt

Verdiskapningen pr ansatt i prosessindustrien er høy, og den tradisjonelle prosessindustrien omfatter en rekke hjørnesteinsvirksomheter som bidrar til sysselsetning og verdiskaping i hele Norge, et politisk mål nå sist understreket i Hurdalsplattformen.

– Den norske prosessindustrien representerer store eksportinntekter for landet vårt og gir oss også et solid grunnlag for utvikling av nye, grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser, for eksempel i form av karbonfangst og utnyttelse/lagring (CCUS), hydrogen, ammoniakk, batterier og sågar landbasert havbruk og annen matproduksjon. Samspillet mellom kortreist, ren og kostnadseffektiv energi og en verdensledende prosessindustri er et konkurransefortrinn Norge må ta vare på, avslutter Bjelland.

Eramet Norway AS

Eramet Norway AS er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien.

Selskapet, som består av tre smelteverk lokalisert i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal samt en forsknings- og utviklingsavdeling (FoU) i Trondheim, har vel 530 ansatte.

Les mer på eramet.no

Av Carin Pettersson

Next article