Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Kompetanse for det grønne skiftet
Sponset

Eramet Norway har arbeidet med bærekraft i en årrekke og er i dag en av verdens reneste produsenter av manganlegeringer som er en innsatsfaktor i stål. Veien videre handler om innovasjon og utvikling, samt å utnytte og ivareta fordelene vi har i Norge.

– Eramet Norway er en del av den norske prosessindustrien som fremstiller produkter avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Vi er opptatt av å være en ønsket aktør også i fremtiden slik at vi etablerte i 2018 «Veikart mot 2030 og 2050» med ambisiøse mål innen klima, miljø, energi og sirkulærøkonomi, sier Kåre Bjarte Bjelland, direktør for strategi og kommunikasjon, Eramet Norway.

Eramet Norway har i likhet med mange industribedrifter i Norge utenlandske eiere og konkurrer internasjonalt.

– Dette gjør at det er helt avgjørende å ta vare på og videreutvikle de konkurransefortrinnene vi har i Norge, i hovedsak: God tilgang på fornybar kraft, ledende teknologi- og industrimiljøer, høyt kompetansenivå på alle nivåer i bedriftene og stabile samfunnsforhold og handlingsrom i virkemiddelapparatet. I tillegg må Norge fortsatt delta aktivt i det europeiske samarbeidet for å sikre gode konkurransemessige rammevilkår og unngå særnorske ordninger som svekker industriens posisjon, sier Bjelland. 

Kompetanse er en av de tingen som Bjelland er opptatt av, både å utvikle og ivareta kompetanse.

– Det er takket være våre flinke medarbeidere som har bygget kompetanse gjennom generasjoner og som er villige til å utvikle seg og trå til at vi i dag er en verdensledende produsent av manganlegeringer, og vi er avhengige et høyt kompetansenivå for å utvikle oss videre. Kompetansekjeden må styrkes med vekt på å skape et tettere samspill mellom videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter som grunnlag for livslang og desentral læring, sier Bjelland.

De fleste norske industribedrifter er i likhet med Eramet Norway lokalisert i distriktene. Det er derfor viktig for industriens fremtid at regionene anses som attraktive.

– Tilgang på utdanning er sentralt, men det handler også om varierte arbeidsmarkeds-, bo- og servicetilbud, et konkurransedyktig og omstillingsdyktig næringsliv og et likeverdig og stabilt velferdstilbud.

-Det må legges bedre til rette for større bo- og serviceregioner med gode vei- og transportløsninger for å sikre verdiskapning og vekst i de kommende årene. Vi har mer å gi og skal skape ny historie, men vi er avhengige av attraktive regioner lokalsamfunn og robuste industriregioner hvor folk ønkser å bo, avslutter Bjelland.

Next article