Home » Vekst i Rogaland » Knutepunktet for produksjon og sammenstilling av vindturbiner
Sponset

På Dommersnes, noen kilometer vest for Ølen, samarbeider Westcon og Vindafjord kommune om å utvikle et industriområde skreddersydd for å produsere, sammenstille og utruste flytende vindturbiner gjennom Windafjord Port.

– Plasseringen er perfekt, sier Jørgen Jorde som leder fornybarsatsningen i Westcon og er daglig leder i Windafjord Port (Dommersnes AS).

– Området er stort, slik at vi får plass til å sammenstille de omfangsrike konstruksjonene. Havneforholdene er gode med over hundre meters dyp, og ikke minst er det bare 44 nautiske mil til den nærmeste havvindparken, Utsira Nord. Det betyr en slepetid per fundament på elleve timer. I denne sammenhengen er det svært kort tid, forklarer Jorde.

Jørgen Jorde

Leder fornybarsatsningen i Westcon og daglig leder i Windafjord Port (Dommersnes AS)

Spesialtilpasset industriområde

Eiendommen på Dommersnes ble regulert til industriformål allerede i 1981, så samarbeidsprosjektet mellom Westcon og kommunen er egentlig en videreutvikling av området hvor Ekofisk veggen og Hywind Tampen-fundamentene ble ferdigstilt.

Westcon og Vindafjord kommune har stiftet Dommersnes AS, hvor kommunen stiller tomtene de har på området til disposisjon, mens Westcon vil utføre arbeider som er nødvendig for å opparbeide industriområdet på en hensiktsmessig måte. Selskapet markedsføres som Windafjord Port.

–  Det totale området er stort, totalt 530 mål, men vi satser på å utvikle det skrittvis. 20 mål er allerede planert til tre meter over havnivå. Nå starter vi med søknader, og hvis alt går etter planen vil vi klargjøre ytterligere 50 – 60 mål dette året. Deretter vil vi skalere opp og klargjøre mer av området etter hvert som vi får flere kunder og oppdrag som vil kreve mer plass. Men i første rekke er det planering og nødvendig infrastruktur som må til, blant annet veier, strøm, vann og kaier. Kanskje blir det også noe utfylling i sjø, fortsetter han.

Sammenstilling og fabrikasjon

De fleste ser for seg at store prefabrikkerte stålmoduler blir produsert i land med gunstige produksjonskostnader og blir fraktet til Norge nærmest «flatpakket». Hvert fundament vil da kanskje bestå av fire eller fem store moduler som kan sammenstilles på Dommersnes i regi av Windafjord Port. Et annet alternativ er å bruke betongflytere som fundament. Da vil sannsynligvis størstedelen av produksjonen kunne gjøres lokalt. På grunn av kortere frakt vil en slik produksjon kunne gjøres med lavere CO2-avtrykk.

– I realiteten kan Windafjord Port tilrettelegge for å ferdigstille hele vindmøller komplett med fundament, tårn, turbin og blader på Dommersnes, de vil også kunne utrustes og testes ved kai før de taues ut og forankres i vindparken, sier Jorde.

Han forteller at Windafjord Port også ser på muligheter for å produsere demo- og prototypeprosjekter før Utsira Nord. Dette kan starte allerede sent dette året.

– Det er en typisk aktivitet som vil bidra til å styrke vår egen kompetanse og gjøre oss attraktive i dette nye markedet, tilføyer han.

Grønne arbeidsplasser og lokale ringvirkninger

Selv om Westcons primære ekspertise ligger innen service og vedlikehold for olje- og gassnæringen, er Westcon også involvert i bygging av hydrogendrevne ferger og installasjon av batteripakker på skip.

Siden markedet for offshorevind er ventet å øke betydelig ønsker Westcon å være i forkant med investeringene de gjør i Windafjord Port og utvikle nye forretningsområder for denne industrien.

– En faktor er selve området på Dommersnes, men vi har også kompetanse, arbeidskraft og kapasitet i Westcon Yards, blant annet i Ølen, som kan bidra i denne satsningen. Westcon Power Automation kan bidra med utrustningsarbeider og idriftsetting. I tillegg har vi Westcon Løfteteknikk som også kan bidra. Dette gir gode synergier i Westconkonsernet, men eventuelt også for andre lokale bedrifter, som for eksempelvis Ølen Betong. Kommunen uttrykker også at de ser stor verdi i dette prosjektet, som kommer til å gi oss nye grønne arbeidsplasser. Det er verdifullt, avslutter Jorde.

Les mer om prosjektet på westcon.no og windafjord.com

Av Tom Backe

Neste artikkel