Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Verdens vakreste industrieventyr – rigget for det det grønne skiftet og fremtidens etableringer
Sponset

I Mosjøen, byen midt i Norge, står de klare til å ta imot både arbeidskraft og nye aktører. Innpakket i et fantastisk lerret av blått, grønt og fjell, fjord og skog, skal verdens vakreste industrieventyr blomstre som aldri før.

Midt i hjertet av industriregionen Helgeland, ligger Vefsn kommune og Mosjøen. Industribyen har store vekstambisjoner, og det er behov for både mer arbeidskraft og flere aktører i tiden fremover.

– På Helgeland har vi et industrimiljø i verdensklasse med høy kompetanse og aktivitet. Industri er ikke det samme i dag som det var for 30 år siden og i Norge er vi langt fremme på effektivisering og klimatiltak. Det er helt andre krav til industrien, og større behov for flere hoder innen forskning og utvikling, sier Espen Isaksen, daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON).

Espen Isaksen

Daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON)

I Mosjøen ligger det rundt 1000 dekar næringsareal ledig, og flere hundre dekar er ferdigregulert til industri. I tillegg har Mosjøen regulerte boligtomter klare for å ta imot flere innbyggere.

– Vi er rigget for vekst. Dette har vi planlagt for gjennom mange år, legger Isaksen til.

Med naturen i umiddelbar nærhet kan man ta en fjelltur i lunsjen, sommer som vinter. Foto: Morten Eriksen

Stort kraftoverskudd

Helgeland Kraft har hovedsete i Mosjøen og er en av tilbyderne av den rene kraften. De eier blant annet Øvre Forsland kraftverk, en internasjonal prisbelønnet kraftstasjon, som også er et populært turistmål.

Frode Valla, Direktør Forretningsutvikling i Helgeland Kraft, har et tydelig budskap.

– Bygg i Nordland. Her har vi hundre prosent fornybar energi og et overskudd av kraft. I tillegg befinner vi oss i en region som har lavest strømpris og nettleie i landet, sier han.

Frode Valla

Direktør Forretningsutvikling i Helgeland Kraft

Norges største vindkraftverk på Øyfjellet, en investering på 4,5 milliarder kroner, er under oppføring og vil stå klart i 2022.

– Dette styrker posisjonen vår når det kommer til billig, fornybar kraft, sier Isaksen.

– Ikke bare har vi overskudd, men vi klarer å levere nødvendig kapasitet innenfor den tiden som kunden trenger, sier Olav Karlsen, prosjektleder i MON.

– Vi vet hva som kreves av oss, legger han til.

Olav Karlsen

Prosjektleder i MON

Logistikk-knutepunkt

Mosjøen er logistikk-knutepunktet på Helgeland. Med Nord-Norges største containerhavn og togstasjon kun et steinkast unna, er det tilgang på effektiv logistikk og bærekraftig transport av produkter og materialer. E6-traseen gjennom Helgeland er kraftig utbedret, og Mosjøen lufthavn ligger ti minutter utenfor sentrum.

– Nord-Norges største eksportbedrift, Alcoa ligger i Mosjøen og sørger for mye av aktiviteten på havna. Det har betydd mye for byen og regionen, sier Isaksen.

Det går ukentlig større containerskip til Rotterdam og Island fra Mosjøen, og det satses sterkt på å bygge videre på dette for å møte fremtidens behov.

Et industrieventyr i nord, hvor fjord, fjell, skog og hav er i skjønn forening. Foto: Morten Eriksen

Variert næringsliv med store og små aktører

Næringslivet på Helgeland er variert og dekker flere sektorer, som olje- og gass-relaterte virksomheter, prosessindustri, metallindustri, oppdrett, samt privat- og forretningsmessig tjenesteyting, reiseliv og varehandel.

– Helgeland og Nordland ellers har store muligheter å vokse innenfor de områder der vi har stedlige fortrinn. Det gjelder innenfor kraftkrevende industri og havbruksnæring, men også mineralnæring, aerospace og turisme, sier Fredrik Korpe, Investeringssjef Nordland, Invest in Norway.

Fredrik Korpe

Investeringssjef Nordland, Invest in Norway

Det er ikke bare de store industriaktørene som er med og bidrar til kompetansemiljøet i Mosjøen. Det finnes også mange små og mellomstore innovative aktører som leverer til det internasjonale markedet. Isaksen trekker frem Mosjøen Kulde og Klimaservice, som leverer kjøleanlegg til ulike installasjoner.

– Dette er en lokal bedrift med globalt nedslagsfelt. De har blant annet levert kjølesystemet til Eiffeltårnet, sier han.

MON KF er Vefsn kommunes næringsselskap. Vi jobber med samfunns- og næringsutvikling i tillegg til rådgiving for nyetablerere og eksisterende bedrifter. Les mer her!

Det gode liv

Det er små avstander i Mosjøen, og man kan ta seg en fjelltur i lunsjen eller en fisketur rett etter jobb. Norges beste lakse-elv renner rett gjennom sentrum. En sherpatrapp går fra sentrum og 800 meter opp i fjellet, som byr på både zipline og Via Ferrata. Er det kajakken som frister kan man legge ut fra havnen eller ta turen ut fjorden til Helgelandskysten.

Byen har også et stort tilbud av arrangementer, og blir gjerne omtalt som kultur- og arrangementsbyen på Helgeland.

– Og så må vi ikke glemme Mosjøens eldste del, nemlig Sjøgata-området. Her ligger Nord-Norges lengste sammenhengende trehusbebyggelse og er en viktig turistdestinasjon, sier Karlsen.

Det grønne skiftet

– Vi må bruke det grønne skiftet til å minske fraflyttingen. Nye spennende arbeidsplasser gjør at vi beholder ung kompetanse i regionen og samtidig tiltrekker oss ny, sier Korpe. 

– Det finnes mye interesse for å investere i Nordland bare prosjektene er gode, sier han videre.

En av de store, grønne satsingene fremover er prosjektet CNF Arena. Prosjektet er et samarbeid mellom MON og Bergen Carbon Solutions (BCS) med mål med om bygge opp et fagmiljø på avansert karbon-nanofiber og utvikling av fremtidens grønne materialer i Mosjøen.

– Det er stor variasjon i næringslivet vårt, både i størrelse og sektor. Vi går en spennende tid i møte, og håper enda flere ser fordelene med å etablere seg i Mosjøen. Vi er klare for fremtidens etableringer, sier Isaksen.

MON KF er Vefsn kommunes næringsselskap. Vi jobber med samfunns- og næringsutvikling i tillegg til rådgiving for nyetablerere og eksisterende bedrifter. Les mer her!

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Next article