Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Velg Fagskole i Nordlysets rike
Sponset

I Nord-Norge kan du oppleve nordlys, fiske, storslått natur og Nordens Paris. En fantastisk kombinasjon for deg som er på jakt etter høyere utdanning, men også vil søke livets opplevelser. Velg Fagskolen i Nord, og få både utdanning, naturopplevelser og vennskap for livet.

Fagskolen i Nord tilbyr mange og varierte studietilbud innen helsefag, tekniske og maritime fag samt prosess- og næringsmiddelfag, fordelt mellom Kirkenes, Honningsvåg, Skjervøy, Tromsø og Harstad. De fleste kan kombineres som egenstudier, og fullføres ved siden av jobb.

Fremtiden trenger fagkunnskap

Rektor ved Fagskolen i Nord, Harry Arne Haugen, kunne glede seg over å ta imot 785 studenter når alle studiene ved Fagskolen hadde åpnet i oktober.

– Inntakskravene våre er relevant fagbrev eller realkompetanse på fagbrevnivå, og vi forventer mange søkere til studietilbudene våre, sier han og smiler.

Harry Arne Haugen

Rektor ved Fagskolen i Nord

Haugen er klar på at vi i fremtiden vil få bruk for større fagkunnskap, og behov for teknologi og metoder som kan møte det grønne skiftet når verden skal tenke energiproduksjon og effektivisering etter oljealderen.

– Men viktigst av alt tror jeg vi trenger mer kompetanse innen det å kunne tilegne seg selv ny kunnskap. I dag legger vi føringer for hvordan alt skal være for ungene våre, helt fra de går i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen. De må lære å bli selvstendige, ellers får vi en mer hjelpeløs verden i fremtiden, frykter Haugen.

Velger du Nord-Norge som ditt neste studiested, blir du en ettertraktet kandidat i fremtidens arbeidsmiljø. Velg Nord!

Forankring i næringslivet

Med Fagskoleutdanning settes du ikke inn i enda et skolesystem. Fagskolen har forankring i næringslivet, og er ment å være en brobygger mellom utdanning og arbeidslivets behov. Med Fagskolen får du en unik mulighet til å bygge din egen kompetanse. Du får selvstendighet.

– Vår visjon er at våre studenter skal bli foretrukket fremfor andre i arbeidslivet. Fagskolen vår er forankret i et fagråd som består av aktører fra næringslivet. Det gir oss et bedre samarbeid, og studentene får relevant faglig påfyll innen sin bransje. Velger du Nord-Norge som ditt neste studiested, blir du en ettertraktet kandidat i fremtidens arbeidsmiljø. Velg Nord!

Fakta

Fagskolen i Nord ble opprettet 1. august  som et resultat av sammenslåingene av fagskolene i Troms og Finnmark

Rektor er Harry Arne Haugen

Tilbyr 19 forskjellige studier fordelt på fem studiesteder

750 studenter

Studieretninger:
ANLEGG
ANLEGG OG BERGVERK
BIM-INSTALLASJON
BIM-KONSTRUKSJON
BYGG
DEKKSOFFISER (HONNINGSVÅG)
DEKKSOFFISER (TROMSØ)
ELKRAFT
HELSE ALDRING OG AKTIV OMSORG
IT-DRIFT OG SIKKERHET
KLIMA ENERGI OG MILJØ
KONSTRUKSJON, DESIGN OG PRODUKSJON
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE
MASKINOFFISER
MATTEKNIKK
PROSESSTEKNIKK
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID
REALFAG FORDYPNING
SVEISETEKNIKK

Se mer på fagskole.tffk.no

Av Merete Låstad

Next article